Tu Tiên Một Con Đường Chết!

Chương mới nhất

Chương 223: Kim Đàn: Ta phá sản sư phụ! 【 cầu vé tháng! 】Chương 222: Tiên lộ độc tôn! Đào Cốc Lục Tiên! 【 cầu vé tháng! 】Chương 221: Tiên lịch năm trăm năm! 【 cầu vé tháng! 】Chương 220: Đời thứ 22 xong xuôi!Chương 219: Từ thê nhiều bại phu! Hành Giả đã thành ma!Chương 218: Triệu Tiểu Sương: Hảo phu quân, nhà ta chí bảo đây? 【 cầu vé tháng! 】

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Tu Tiên Một Con Đường Chết! được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Tu Tiên Một Con Đường Chết!.

Xem thêm: Truyện Tu Tiên Một Con Đường Chết!


Danh sách chương truyện

Chương 1: Mạnh Nam! 【 năm mới vui sướng! 】Chương 2: Tám năm! 【 cầu thu gom! Cầu đuổi đọc! 】Chương 3: Mở ra tiến độ: 0%! 【 cảm tạ trước vực sâu Dk đại lão 6000 khen thưởng! 】Chương 4: Sinh hoạt! 【 cầu thu gom! Cầu đuổi đọc! 】Chương 5: Tu hành khó! 【 cầu thu gom! Cầu đuổi đọc! 】Chương 6: Sa La Tử! 【 cầu thu gom! Cầu đuổi đọc! 】Chương 7: Mở ra tiến độ: 100%! 【 cầu đuổi đọc! Cầu thu gom! 】Chương 8: Đời thứ hai! 【 cầu thu gom! Cầu đuổi đọc! 】Chương 9: Tiền Vũ cái chết! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 10: Tu hành cùng thử nghiệm! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 11: Thu đồ đệ! Nội khí! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 12: Phân đường! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 13: ( luyện dược bản chép tay )! Đời thứ hai xong xuôi! 【 cầu đuổi đọc! Cầu phiếu đề cử! 】Chương 14: Tỉnh ngộ! Sắp xếp! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 15: Tiền Vũ! Dược liệu! Hợp tác ý đồ!Chương 16: Quỷ dị thiết bài! 【 cầu đuổi đọc! 】Chương 17: Đời thứ ba! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 18: Địa đồ! Biến thiên! 【 cầu đuổi đọc! 】Chương 19: Đại đan cùng tinh huyết! 【 cầu đuổi đọc! Cầu phiếu đề cử! 】Chương 20: Thanh Điền phường thị! 【 cầu đuổi đọc! Cầu phiếu đề cử! 】Chương 21: Tiềm tu! Truy đuổi!Chương 22: Ngô mệnh thôi rồi!Chương 23: Xung đột tăng lên! Đời thứ ba xong xuôi! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 24: Lên cấp nội khí thời cơ!Chương 25: Hợp tác đạt thành!Chương 26: Đời thứ tư! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 27: Chột dạ đại tổng quản! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 28: Lấy việc công làm việc tư, ăn bớt nguyên vật liệu! 【 van cầu cầu! 】Chương 29: Đột phá chân khí!Chương 30: Búng tay ba năm! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 31: Pháp khí! Bí thuật! Khiêu chiến! Chịu chết! Đời thứ tư xong xuôi! ! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 32: Hiện thực! 【 canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử! 】Chương 33: Đại hành giả! 【 canh thứ hai, cầu phiếu đề cử! 】Chương 34: Cất bước! 【 canh thứ ba, cầu phiếu đề cử! 】Chương 35: Lần thứ năm mở ra! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 36: Đời thứ năm! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 37: Luyện Khí ba pháp! Một con đường chết! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 38: ( Ngũ Lôi Mật Lục ) cùng ( Tiểu Thiên Kiếm Kinh )! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 39: Trương Hợp: Ta oan! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 40: Sinh tử! Chân nguyên!Chương 41: Đời thứ năm xong xuôi! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 42: Đời thứ sáu bảy tám chín mười! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 43: Thiên phú: Tước đoạt! 【 chớ hoảng sợ, cầu phiếu đề cử! 】Chương 44: Đời thứ mười một! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 45: Chín tầng tứ cảnh! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 46: Nhị Lang tiên sư! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 47: Lữ Thập Ngũ! Hồng Bào Tướng! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 48: Luyện Khí Luyện Khí! Càng luyện càng tức! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 49: Tước đoạt: Hồng Bào Yểm Trấn Pháp! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 50: Luyện Khí trong tầm mắt! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 51: Thanh Dương Tâm Diễm! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 52: Ngô đạo thành rồi! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 53: Nhân tâm khó lường! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 54: Gấp ba! Mưu cầu! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 55: Tâm Diễm! Nhiên Đăng! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 56: Ung dung tới tay! Kiếm chỉ Vụ Dương! 【 cầu phiếu đề cử! 】Chương 57: Cấm nói! Bí truyền! 【 tối mai 12 giờ lên giá! 】Chương 58: Thật là lợi hại Thiên Tùng Tử! 【 tối mai 12 giờ lên giá! 】Chương 59: Tàn Vân đạo nhân! Cứu Khổ hội! 【 đêm nay 12 giờ lên giá, cầu chống đỡ! 】Chương 60: Là thật hay giả? ! 【 sau bốn tiếng lên giá! 】Chương 61: Mạnh Nam phân bảo!Chương 62: Hai mươi lăm năm!Chương 63: Luyện Khí bên trên! Pháp bảo Thần Tẫn!Chương 64: Nhất chứng vĩnh chứng? Mà ngủ mà quý trọng!Chương 65: Ngô đạo lại thành! 【 cầu đầu đính! Cầu vé tháng! 】Chương 66: Cả thế gian vô địch đếm ngược! Lại ao ước uyên ương lại ao ước tiên! 【 cầu vé tháng! 】Chương 67: Ta muốn theo gió quay về, cuối cùng vẫn là xe ngựa! 【 cầu vé tháng! 】Chương 68: Thập thế chư bảo, chờ chực đã lâu, Mạnh Nam đến vậy! 【 cầu vé tháng! 】Chương 69: Mạnh Hành Giả! Tiện nghi ngươi rồi! 【 cầu vé tháng! 】Chương 70: Luyện Khí chí bảo! Đan sư Mặc Quy! 【 cầu vé tháng! 】Chương 71: Đời thứ mười hai! 【 cầu vé tháng! 】Chương 72: Đỉnh phong Luyện Khí hai cái con đường! 【 cầu vé tháng! 】Chương 73: Tốt một toà Thanh Lạc sơn! 【 cầu vé tháng! 】Chương 74: Thiên địa có cực!Cứu Khổ hội căn cơ! 【 cầu vé tháng! 】Chương 75: Phong Tai! Thiên Ma! 【 cầu vé tháng! 】Chương 76: Mặc Quy vượt qua Phong Tai rồi? Cái gì? Chết rồi? Chết rồi ngươi tại sao cao hứng như thế? !Chương 77: Thiên Ma tinh khí! Thời gian không đợi ta! 【 cầu vé tháng! 】Chương 78: Ta phu quân thực sự quá vững vàng rồi! 【 cầu vé tháng! 】Chương 79: Cuối xúc động! Vạch trần Thiết bài ! 【 cầu vé tháng! 】Chương 80: Đối phương chi tuyệt địa, ta chi bảo địa! 【 cầu vé tháng! 】Chương 81: Ta muốn pháp lực này để làm gì? Lấy lực chứng đạo? Ta phối sao? ! 【 cầu vé tháng! 】Chương 82: Bị nhốt! 【 cầu vé tháng! 】Chương 83: Mười tám năm! 【 cầu vé tháng! 】Chương 84: Luyện Khí nhị cảnh: Tâm Diễm! 【 cầu vé tháng! 】Chương 85: Thật yếu Thiên Tùng Tử! 【 cầu vé tháng! 】Chương 86: Đổi ta lên sàn! Cứu Khổ hội? Từ Bi hội!Chương 87: Đều là lui bước, vậy sao được a! 【 cầu vé tháng! 】Chương 88: Thử nghiệm! Trưởng lão! 【 cầu vé tháng! 】Chương 89: Tiên sư tiệc rượu! 【 ngày lễ vui sướng, cầu vé tháng! 】Chương 90: Mạnh Nam dời núi! Tiệc rượu chủ trì! 【 cầu vé tháng! 】Chương 91: Nhị Lang hiển uy! Tới dồn dập! 【 cầu vé tháng! 】Chương 92: Thành thế! Dựa thế! 【 cầu vé tháng! 】Chương 93: Đi vào kết thúc! 【 cầu vé tháng! 】Chương 94: Này không thành, kia không thành! 【 cầu vé tháng! 】Chương 95: Thật · Thiên Ma Huyễn! 【 cầu vé tháng! 】Chương 96: Đạo Cơ! Đạo Cơ! Đạo Cơ! 【 cầu vé tháng! 】Chương 97: Thốn Mang giới! Đời thứ mười hai xong xuôi! 【 cầu vé tháng! 】Chương 98: Trở về! 【 cầu vé tháng! 】Chương 99: Luyện Khí chi tổ? ! 【 cầu vé tháng! 】Chương 100: Bắt nguồn từ dưới chân! Không tin tà! 【 cầu vé tháng! 】

Đang hiển thị 1 đến 100 của 223 kết quả