viễn cổ hồng hoang

Hồng Hoang: Ta Là Thứ Hai Ma Tổ, Vững Vàng Không Ra

Thi đại học vừa kết thúc Lăng Vân ngoài muốn xuyên qua Hồng Hoang kích hoạt Thần cấp lựa chọn hệ thống lựa chọn một Trở thành Tổ Long đạo lữ lựa chọn hai Trở thành Nguyên Phượng tỷ muội lựa chọn bốn Trở thành Ma tộc La Hầu huynh
654 chương
Vu Yêu Đại Chiến Trước, Nhân Tộc 3000 Đại La Bị Kim Bảng Lộ Ra Ánh Sáng

Thương Trần xuyên việt Hồng Hoang thành là nhân tộc Nhân Hoàng Chăm lo việc nước bên dưới dựa vào chí bảo xuyên việt lệnh chư thiên vạn giới bên trong là nhân tộc bồi dưỡng ba ngàn Đại La Vu Yêu đại chiến sắp bắt đầu Yêu tộc muốn
262 chương
Ta Tại Tiệt Giáo Nhìn Đại Môn

Xuyên qua Hồng Hoang trở thành trên Kim Ngao Đảo một đầu linh hà Mấy chục ức năm tu luyện thân thể trải rộng toàn bộ hòn đảo dẫn đầu chiếm lấy Kim Ngao Đảo Đến Thông Thiên truyền xuống trận đạo lấy thân hóa trận thủ vệ Tiệt giáo
370 chương
Hồng Hoang: Tiên Thiên Cá Chép, May Mắn Giá Trị Đầy Quá Phận Sao

Hồng Hoang không hệ thống vô địch nội dung cốt truyện truyền đạo Hiện đại thanh niên Lý Lý xuyên qua Hồng Hoang thế giới trở thành một đuôi tiên thiên cá chép cá khí vận ngập trời Hắn bái sư Thái Thanh đến tu Kim Đan Đại Đạo Đặt
274 chương
Tây Du: Người Ở Thiên Đình, 9 Giờ Tới 5 Giờ Về

Bệ hạ không xong rồi tất cả thiên binh thiên tướng của chúng ta đều bị đánh ngã Tôn Ngộ Không sắp đánh tới rồi Bệ hạ chuyện này có chuyển biến Ngục Thần Tam Giới Sở Hạo đang hành hung Tôn Ngộ Không ngay cả các Yêu Vương khác
450 chương
Ta chỉ tu Linh hồn và thể xác

Ta là một phần mềm lỗi của vũ trụ là một loại virus trong máy tính Vũ trụ Lúc đầu ta chỉ là một người bình thường cho đến lần đầu tiên ta chết đi sống lại cũng cơ thể đó cũng gia đình đó từ lúc ta mới để

Đang hiển thị 1 đến 6 của 6 kết quả