Xuyên qua Đại Càn trở thành một nước thiên tử lại phát hiện triều chính bị cầm giữ chính mình cái này thiên tử bất quá là cái vật biểu tượng May ra thức tỉnh Thiên Cổ Nhất Đế hệ thống bắt đầu ngàn Huyền Giáp quân Triệu hoán Vũ

Lương Trạch xuyên qua dị thế ngoài muốn lưu lạc trong hãn phỉ Nguyên bản định một mực sống tạm Lương Trạch đột nhiên thu hoạch được đánh dấu hệ thống đánh dấu ra Vạn Đạo thần thể Càng làm cho Lương Trạch không nghĩ tới chính là hắn thế

Đây là hệ thống Ta bàn tay vàng Ta con mẹ nó đều đã chết mới cho ta Lục Thanh xuyên qua Tu Chân Thế Giới bỏ ra hai trăm năm đã trở thành Kim Đan kỳ tu sĩ lấy vợ sinh con đã thành lập nên một cái gia

Tay có la bàn phán Âm Dương một tay pháp kiếm định càn khôn Cát Vũ ba tuổi tu đạo thiếu niên đại thành hội bắt quỷ hội chữa bệnh hội xem tướng hội thầy tướng số biết xem bói là tối trọng yếu nhất hay là hội sờ cốt

Bàn thờ

Bắt Đầu Đánh Dấu, Ta Thành Sơn Đại Vương

Lương Trạch xuyên qua dị thế ngoài muốn lưu lạc trong hãn phỉ Nguyên bản định một mực sống tạm Lương Trạch đột nhiên thu hoạch được đánh dấu hệ thống đánh dấu ra Vạn Đạo thần thể Càng làm cho Lương Trạch không nghĩ tới chính là hắn thế
104 chương
Tử Tôn Thắp Hương, Đem Ta Cung Cấp Thành Chân Tiên

ngài tại Tu Tiên Giới tử tôn cung phụng một bàn điểm tâm hương hỏa giá trị 10 phải chăng ban thưởng tử tôn của ngài Dương Căn Thạc kinh ngạc phát hiện tu tiên gia tộc trò chơi bên trong tế phẩm vậy mà có thể xuất hiện tại
173 chương
Tổ Tông Trên Cao

Đây là hệ thống Ta bàn tay vàng Ta con mẹ nó đều đã chết mới cho ta Lục Thanh xuyên qua Tu Chân Thế Giới bỏ ra hai trăm năm đã trở thành Kim Đan kỳ tu sĩ lấy vợ sinh con đã thành lập nên một cái gia
492 chương

Đang hiển thị 1 đến 3 của 3 kết quả