Trong Bóng Tối

Chương mới nhất


Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Trong Bóng Tối được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Trong Bóng Tối.

Xem thêm: Truyện Trong Bóng Tối


Danh sách chương truyện

Chương 1: Hồi 1: Đen trắng - Chương 1: Bóng đè (1)Chương 2: Bóng đè (2)Chương 3: Bóng đè (3)Chương 4: Bóng đè (4)Chương 5: Bóng đè (5)Chương 6: Bóng đè (6)Chương 7: Tức giận khi gặp lại (1)Chương 8: Tức giận khi gặp lại (2)Chương 9: Tức giận khi gặp lại (3)Chương 10: Tức giận khi gặp lại (4)Chương 11: Tức giận khi gặp lại (5)Chương 12: Tức giận khi gặp lại (6)Chương 13: Tức giận khi gặp lại (7)Chương 14: Ba kẻ tình nghi (1)Chương 15: Ba kẻ tình nghi (2)Chương 16: Ba kẻ tình nghi (3)Chương 17: Ba kẻ tình nghi (4)Chương 18: Ba kẻ tình nghi (5)Chương 19: Ba kẻ tình nghi (6)Chương 20: Ba kẻ tình nghi (7)Chương 21: Truy đuổi và chạy trốn (1)Chương 22: Truy đuổi và chạy trốn (2)Chương 23: Truy đuổi và chạy trốn (3)Chương 24: Truy đuổi và chạy trốn (4)Chương 25: Truy đuổi và chạy trốn (5)Chương 26: Truy đuổi và chạy trốn (6)Chương 27: Truy đuổi và chạy trốn (7)Chương 28: Đấu trí (1)Chương 29: Đấu trí (2)Chương 30: Đấu trí (3)Chương 31: Đấu trí (4)Chương 32: Đấu trí (5)Chương 33: Đấu trí (6)Chương 34: Đấu trí (7)Chương 35: Hồi 2: Lạc Thần - Chương 35: Bạn cũ (1)Chương 36: Bạn cũ (2)Chương 37: Bạn cũ (3)Chương 38: Bạn cũ (4)Chương 39: Bạn cũ (5)Chương 40: Bạn cũ (6)Chương 41: Bạn cũ (7)Chương 42: Bảo vật quốc gia (1)Chương 43: Bảo vật quốc gia (2)Chương 44: Bảo vật quốc gia (3)Chương 45: Bảo vật quốc gia (4)Chương 46: Bảo vật quốc gia (5)Chương 47: Bảo vật quốc gia (6)Chương 48: Thiếu nữ không đeo hoa tai ngọc trai (1)Chương 49: Thiếu nữ không đeo hoa tai ngọc trai (2)Chương 50: Thiếu nữ không đeo hoa tai ngọc trai (3)Chương 51: Thiếu nữ không đeo hoa tai ngọc trai (4)Chương 52: Thiếu nữ không đeo hoa tai ngọc trai (5)Chương 53: Thiếu nữ không đeo hoa tai ngọc trai (6)Chương 54: Lạc Thần (1)Chương 55: Lạc Thần (2)Chương 56: Lạc Thần (3)Chương 57: Lạc Thần (4)Chương 58: Lạc Thần (5)Chương 59: Họa bì (1)Chương 60: Họa bì (2)Chương 61: Họa bì (3)Chương 62: Họa bì (4)Chương 63: Hồi 3: Quanh co - Chương 63: Mean girl (1)Chương 64: Mean girl (2)Chương 65: Mean girl (3)Chương 66: Mean girl (4)Chương 67: Mean girl (5)Chương 68: Mean girl (6)Chương 69: Mean girl (7)Chương 70: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (1)Chương 71: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (2)Chương 72: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (3)Chương 73: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (4)Chương 74: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (5)Chương 75: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (6)Chương 76: Tay nắm tay, lưng tựa lưng (7)Chương 77: Đóa hoa tội ác (1)Chương 78: Đóa hoa tội ác (2)Chương 79: Đóa hoa tội ác (3)Chương 80: Đóa hoa tội ác (4)Chương 81: Đóa hoa tội ác (5)Chương 82: Mảnh vỡ tính cách (1)Chương 83: Mảnh vỡ tính cách (2)Chương 84: Mảnh vỡ tính cách (3)Chương 85: Mảnh vỡ tính cách (4)Chương 86: Hồi 4: Cuồng hoa - Chương 86: Hoảng loạn trên đường (1)Chương 87: Hoảng loạn trên đường (2)Chương 88: Hoảng loạn trên đường (3)Chương 89: Hoảng loạn trên đường (4)Chương 90: Hoảng loạn trên đường (5)Chương 91: Hoảng loạn trên đường (6)Chương 92: Hoảng loạn trên đường (7)Chương 93: Cô gái và cá vàng (1)Chương 94: Cô gái và cá vàng (2)Chương 95: Cô gái và cá vàng (3)Chương 96: Cô gái và cá vàng (4)Chương 97: Cô gái và cá vàng (5)Chương 98: Cô gái và cá vàng (6)Chương 99: Chiếc váy màu đỏ (1)Chương 100: Chiếc váy màu đỏ (2)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 168 kết quả