Trần Duyên

Trần Duyên

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

522 Chương
5/5(75 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 522: Lời KếtChương 521: Đại kết cục: Một khúc ngàn năm (3)Chương 520: Đại kết cục: Một khúc ngàn năm (2)Chương 519: Đại kết cục: Một khúc ngàn năm (1)Chương 518: Gặp lại thượng tiên (9)Chương 517: Gặp lại thượng tiên (8)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Trần Duyên được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Trần Duyên.

Xem thêm: Truyện Trần Duyên


Danh sách chương truyện

Chương 1: Đoạn trường 1Chương 2: Đoạn trường 2Chương 3: Đoạn trường 3Chương 4: Đoạn trường 4Chương 5: Nghịch duyênChương 6: Nghịch duyên 2Chương 7: Nghịch duyên 3Chương 8: Nghịch duyên 4Chương 9: Nghịch duyên 5Chương 10: Nghịch duyên 6Chương 11: Đạo đồ 1Chương 12: Đạo đồ 2Chương 13: Đạo đồ 3Chương 14: Đạo đồ 4Chương 15: Sơ ngộ 1Chương 16: Sơ ngộ 2Chương 17: Sơ ngộ 3Chương 18: Sơ ngộ 4Chương 19: Sơ ngộ 5Chương 20: Sơ ngộ 6Chương 21: Sơ ngộ 7Chương 22: Rối loạn 1Chương 23: Rối loạn 2Chương 24: Rối loạn 3Chương 25: Rối loạn 4Chương 26: Rối loạn 5Chương 27: Xuân thủy 1Chương 28: Xuân thủy 2Chương 29: Xuân thủy 3Chương 30: Xuân thủy 4Chương 31: Khói sóng 1Chương 32: Khói sóng 2Chương 33: Khói sóng 3Chương 34: Khói sóng 4Chương 35: Mưa gió nổi lên 1Chương 36: Mưa gió nổi lên 2Chương 37: Mưa gió nổi lên 3Chương 38: Mưa gió nổi lên 4Chương 39: Mưa gió nổi lên 5Chương 40: Tuế khảo 1Chương 41: Tuế khảo 2Chương 42: Tuế khảo 3Chương 43: Tuế khảo 4Chương 44: Tuế khảo 5Chương 45: Tuế khảo 6Chương 46: Năm xưa 1Chương 47: Năm xưa 2Chương 48: Năm xưa 3Chương 49: Năm xưa 4Chương 50: Năm xưa 5Chương 51: Năm xưa 6Chương 52: Năm xưa 7Chương 53: Năm xưa 8Chương 54: Năm xưa 9Chương 55: Năm xưa 10Chương 56: Người lạChương 57: Người lạ 2Chương 58: Người lạ 3Chương 59: Người lạ 4Chương 60: Người lạ 5Chương 61: Đau thương 1Chương 62: Đau thương 2Chương 63: Đau thương 3Chương 64: Đau thương 4Chương 65: Giai nhân 1Chương 66: Giai nhân 2Chương 67: Giai nhân 3Chương 68: Giai nhân 4Chương 69: Giai nhân 5Chương 70: Giai nhân 6Chương 71: Tới thăm 1Chương 72: Tới thăm 2Chương 73: Tới thăm 3Chương 74: Tới thăm 4Chương 75: Nhân gian 1Chương 76: Nhân gian 2Chương 77: Nhân gian 3Chương 78: Nhân gian 4Chương 79: Nhân gian 5Chương 80: Nhân gian 6Chương 81: Nhân gian 7Chương 82: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớtChương 83: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớt 2Chương 84: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớt 3Chương 85: Bóng tàn rượu lạnh người thưa thớt 4Chương 86: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũChương 87: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 2Chương 88: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 3Chương 89: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 4Chương 90: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 5Chương 91: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 6Chương 92: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 7Chương 93: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 8Chương 94: Sao phải chịu cuồng phong bạo vũ 9Chương 95: Hận tình sao mênh mông thếChương 96: Hận tình sao mênh mông thế 2Chương 97: Hận tình sao mênh mông thế 3Chương 98: Hận tình sao mênh mông thế 4Chương 99: Trần gian bao nhiêu chuyệnChương 100: Trần gian bao nhiêu chuyện 2

Đang hiển thị 1 đến 100 của 522 kết quả