Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

Doc truyen Toi Cuong Cuong Bao Yeu Nghiet He Thong lttp truyen chu ebook prc download full.

Trạng thái:

Hoàn thành

Thể loại:

Tiên hiệp

Độ dài:

2081 Chương
4/5(12 đánh giá)
Mời bạn đón đọc truyện chữ Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống của tác giả Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố.

Giới thiệu truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

【 Tối Cường Yêu Nghiệt Hệ Thống, Tối Cường Cuồng Bạo Sát Lục 】

【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh mở ra Bát Môn Độn Giáp Chi Trận, Tịch Tượng, Night Guy 】

【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh mở ra Super Saiyan cấp chín 】

【 keng ~, chúc mừng chủ kí sinh, thu hoạch được Hancock Nữ Đế Triệu Hoán Tạp Phiến đạo cụ,. . . Konan, Hinata muội tử tạp phiến, Hằng Nga tiên tử, Nữ Oa Nương Nương 】

P/s: Hệ Thống sảng văn, treo đánh mọi xuẩn tài, cẩu tài, thiên tài, yêu tài, thần tài... :v... Một đường nhiệt huyết chiến đấu không nên bỏ qua trong tháng 5... =))

P/ss: Converter không chịu mọi trách nhiệm cho các bạn đã nhảy hố, nhưng đừng lo đây không phải là hố tử thần... :V

P/sss: Các bạn có Nguyệt Phiếu ủng hộ giúp mình bộ nhé...

P/ssss: Cầu Kim Đậu, cầu Kim Đậu, cầu Kim Đậu....

๖ۣۜThanh ๖ۣۜPhong xuất phẩm

Đẳng Cấp:

Đệ Nhất Bộ: Kiếm Đồ, Kiếm Giả, Kiếm Sư, Kiếm Linh, Kiếm Tôn, Kiếm Vương, Kiếm Thánh, Kiếm Thần.

Đệ Nhị Bộ: Luyện Hồn, Luyện Phách, Thần Anh, Độ Kiếp cảnh, Trảm Linh cảnh, Tam Tai cảnh, Cửu Nạn cảnh, Thần Vị cảnh.

Đệ Tam Bộ: Càn Khôn cảnh, Linh Quân cảnh, Hoàng Quân cảnh, Đế Quân cảnh, Chí Tôn cảnh, Vấn Đỉnh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Phong Tiên cảnh.

Đạo Cảnh Thất Thập Nhị Biến: Huyền U cảnh, Chuyển Luân cảnh, Luân Hồi cảnh, Sinh Tử cảnh, Niết Bàn cảnh, Vũ Hóa cảnh, Hư Thần cản, Chân Tiên cảnh.

Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Thần Cách cảnh, Tiên Tôn chi cảnh, Tiên Quân chi cảnh, Kim Tiên chi cảnh, Tiên Thánh chi cảnh, Tiên Vương chi cảnh, Tiên Thần chi cảnh.

Bất Hủ cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh, Địa Giai Thiên Tôn cảnh, Thiên Giai Thiên Tôn cảnh, Thần Giai Thiên Tôn cảnh, Đại Thiên Tôn cảnh

Sâm La cảnh, Vạn Tượng cảnh, Phản Hư cảnh, Luyện Nguyên cảnh, Vạn Cổ cảnh, Bất Tử cảnh, Nhân Quả cảnh, Trường Sinh cảnh, Thánh Nhân cảnh, Trảm Thi cảnh, Vạn Kiếp cảnh, Bất Diệt cảnh.

Tam Hồn cảnh, Thất Phách cảnh, Phân Thần cảnh, Ngự Hồn cảnh, Ngự Thiên cảnh, Ngự Thần cảnh, Ngự Thánh cảnh, Ngự Tiên cảnh.

Toái Hư cảnh, Toái Thiên cảnh, Toái Vương cảnh, Toái Tôn cảnh, Toái Thánh cảnh, Toái Thần cảnh, Toái Hoang cảnh, Toái Cổ cảnh, Toái Tiên cảnh.

Nguyên Cương Cảnh giới, Âm Dương cảnh giới, Thiên Nhân cảnh giới, Phong Hỏa Đại Kiếp, Thiên Địa Pháp Tướng, Nghịch Thiên Cải Mệnh, Thiên Nhân Ngũ Suy cảnh

Hạ Vị Đạp Thiên cảnh, Thượng Vị Đạp Thiên cảnh, Thiên Phẩm Đạp Thiên cảnh, Thánh Phẩm Đạp Thiên cảnh, Đạp Đạo cảnh, Đạp Tiên cảnh, Đạp Càn cảnh, Siêu Thoát Cảnh

Hạ Vị Phá Giới Cảnh, Thượng Vị Phá Giới Cảnh, Thần Cấp Phá Giới Cảnh.

Thối Đạo Cảnh, Luyện Hư Cảnh, Giới Vương Cảnh (Linh Cấp Giới Vương Cảnh, Vương Cấp Giới Vương Cảnh, Thiên Cấp Giới Vương, Thánh Cấp Giới Vương, Đại Thánh Cấp Giới Vương, Hỗn Cấp Giới Vương, Thần Cấp Giới Vương, Tổ Cấp Giới Vương, Đại Giới Vương, Siêu Phàm Đại Giới Vương), Tiên Thần Cảnh (Chân Tôn Cảnh, Chân Vương Cảnh, Chân Thánh Cảnh, Chân Vực Cảnh, Chân Thiên Cảnh, Chân Hoàng Cảnh, Chân Tổ Cảnh, Chân Độn Cảnh).

Hạ Vị Vương Tọa cảnh, Thượng Vị Vương Tọa cảnh, Thiên Vị Vương Tọa cảnh, Tiên Vị Vương Tọa cảnh, Thánh Vị Vương Tọa cảnh, Thần Vị Vương Tọa cảnh, Tổ Vị Vương Tọa cảnh, Đại Vương Tọa cảnh, Chí Cao Vương Tọa cảnh, Chưởng Khống Vương Tọa cảnh.

Thánh Thần chi cảnh, Chủ Thần chi cảnh, Thiên Thần chi cảnh, Cổ Thần chi cảnh, Chí Cao Thần cảnh, Thần Tổ chi cảnh, Hư Vô Thần cảnh, Chu Thiên Thần cảnh, Hạo Thiên Thần cảnh, Tạo Hóa Thần cảnh.

Niết Thần cảnh, Linh Thần cảnh, Càn Thần cảnh, Đạp Thần Cảnh, Đạo Thiên Thần Cảnh, Hỗn Độn Thần Cảnh, Thiên Kiều Cảnh.

Chân Thần lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Thần! Địa Cấp Chân Thần! Thiên Cấp Chân Thần! Thông Thiên Chân Thần! Vương Cấp Chân Thần! Đại Vương Cấp Chân Thần! Đế Cấp Chân Thần! Đại Đế Cấp Chân Thần! Huyền Thiên Cấp Chân Thần! Hồn Đỗn Cấp Chân Thần!"

Thiên Chủ lĩnh vực "Nhân Cấp Chân Chủ! Địa Cấp Chân Chủ! Thiên Cấp Chân Chủ! Tạo Hóa Chân Chủ! Thông Thiên Chân Chủ! Huyền Thiên Chân Chủ! Đế Cấp Chân Chủ, Thánh Cấp Chân Chủ! Chưởng Khống Chân Chủ! Hỗn Độn Chân Chủ!"

Pháp tắc lĩnh vực, nhất định phải nắm giữ lĩnh hội một loại pháp tắc "Hồng Trần Pháp Tắc Cảnh, Siêu Thoát Pháp Tắc Cảnh, Đạp Thiên Pháp Tắc Cảnh, Chưởng Khống Pháp Tắc Cảnh, Tam Thiên Pháp Tắc Cảnh, Quy Nhất Pháp Tắc Cảnh, Thần Cấp Pháp Tắc Cảnh!"

Kỷ nguyên lĩnh vực."Hạ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thượng Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thánh Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tổ Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Thần Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Tiên Vị Kỷ Nguyên Cảnh, Hỗn Độn Kỷ Nguyên Cảnh. Bất Hủ Kỷ Nguyên Cảnh."

Hạ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thượng Vị Chuyển Sinh cảnh, Thiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Thánh Vị Chuyển Sinh cảnh, Tổ Vị Chuyển Sinh cảnh, Thần Vị Chuyển Sinh cảnh, Tiên Vị Chuyển Sinh cảnh, Quy Khư Chuyển Sinh cảnh, Dung Hợp Chuyển Sinh cảnh.

Hạ Vị Lục Hợp cảnh, Thượng Vị Lục Hợp cảnh, Thiên Vị Lục Hợp cảnh, Thần Vị Lục Hợp cảnh, Hạ Vị Bát Hoang cảnh, Thượng Vị Bát Hoang cảnh, Thiên Vị Bát Hoang cảnh, Thần Vị Bát Hoang cảnh.

Tiểu Thiên Cơ cảnh, Đại Thiên Cơ cảnh, Thần Thiên Cơ Cảnh, Dung Nhất Thiên Cơ cảnh, Siêu Cấp Thiên Cơ cảnh, Thánh Cấp Thiên Cơ cảnh, Hỗn Độn Thiên Cơ cảnh.

Nhập Đạo cảnh, Đạo Nhân cảnh, Đạo Vương cảnh, Đạo Hoàng cảnh, Đạo Thiên cảnh, Đạo Thánh cảnh, Đạo Tiên cảnh, Đạo Thần cảnh, Đạo Quân cảnh.

Tinh Quân cảnh, Tiểu Tinh Quân cảnh, Đại Tinh Quân cảnh, Thiên Vị Tinh Quân cảnh, Tạo Hóa Tinh Quân cảnh, Siêu Cấp Tinh Quân cảnh, Tiên Cấp Tinh Quân cảnh, Chưởng Khống Tinh Quân cảnh, Vô Thượng Tinh Quân cảnh, Bất Hủ Tinh Quân cảnh.

Hạ Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thượng Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thiên Vị Bất Hủ Tinh Quân, Linh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Thánh Vị Bất Hủ Tinh Quân, Siêu Cấp Bất Hủ Tinh Quân, Vô Thượng Bất Hủ Tinh Quân.

Tinh Chủ cảnh, Tinh Vương cảnh, Tinh Thánh cảnh, Tinh Thần cảnh, Tinh Tổ cảnh, Bất Hủ Tinh Tổ cảnh, Động Thiên cảnh.

Ngự Thiên cảnh, Chư Thiên cảnh, Thánh Thiên cảnh, Hỗn Độn cảnh, Đế Thiên cảnh, Hoàng Thiên cảnh, Cửu Thiên cảnh, Lăng Thiên cảnh, Tạo Thiên cảnh, Thiên Nhân Ngũ Suy.

Chúa Tể cảnh, Đại Chúa Tể cảnh, Thiên Chúa Tể cảnh, Thánh Chúa Tể cảnh, Thần Chúa Tể cảnh, Vô Cực Chúa Tể cảnh, Bất Hủ Chúa Tể cảnh, Luân Hồi Chúa Tể cảnh, Thiên Đạo Chúa Tể cảnh.

Thanh Đồng Chưởng Khống, Bạch Ngân Chưởng Khống, Hoàng Kim Chưởng Khống, Đại Chưởng Khống, Bất Hủ Chưởng Khống.

Đan Phôi cảnh, Dục Đan cảnh, Kết Đan cảnh, Đan Hóa cảnh, Đan Phủ cảnh, Đan Thánh cảnh, Đan Vũ cảnh.

Tử Phủ cảnh,...

Xem thêm: Truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống


Danh sách chương truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

Chương 1: Nhân sinh đệ nhất vang, xuyên việtChương 2: Tiểu Vương 8 cao tửChương 3: Thăng cấpChương 4: Tiếng xấu rõ ràngChương 5: Dạy dỗ nhiệm vụChương 6: Mộng thấy, lão thần tiênChương 7: Hương Hương công chúaChương 8: Đánh cho tàn phế Thái Tử, đi dạo kỹ việnChương 9: Kim Hổ Vệ, vào cung diện thánhChương 10: Tổn thương Thái Tử, hủy hôn ướcChương 11: Thú Liệp Đại Tái mở raChương 12: Phụng thiên làm việcChương 13: Cấp một uy hiếpChương 14: Thú Liệp Đại Tái, đệ 1 danhChương 15: Dị tượng xuất thếChương 16: Cung điệnChương 17: Thanh Nguyệt Kiếm Thánh, Thanh Nguyệt Kiếm ĐiểnChương 18: Một mình lịch luyện, Hổ Sa BangChương 19: Lịch luyệnChương 20: Tà Ưng BangChương 21: Trừng ác dương thiệnChương 22: Thương Nguyệt Thủy ThànhChương 23: Quái vậtChương 24: Kiếm ÝChương 25: Chém giết 10 Kiếm TônChương 26: Dưới ánh trăng, Quân Linh ThươngChương 27: Chiến Kiếm VươngChương 28: Tu La Trảm SátChương 29: Mở ra, 5 Thải Thức HảiChương 30: Kiếm Ý hình thức ban đầu, ông cháu luận bànChương 31: 9 tiêu đài, Kiếm Bảng mở raChương 32: Kiếm Trủng Giới, Ẩm Huyết KiếmChương 33: 9 trọng kiếm đàiChương 34: Cầm kiếm, giết chócChương 35: 9 trọng kiếm đài, thứ 3 tầngChương 36: Minh Văn Trận PhápChương 37: Kham phá huyễn cảnhChương 38: 9 trọng kiếm đài chi đỉnhChương 39: Lôi đài phong thái, Thánh Lôi Thể chi uyChương 40: Võ Hồn huyết mạch, một con Tiểu TướcChương 41: Kiếm Ý tung hoành, thây nằm trăm vạnChương 42: Kiếm Ma, Cổ Thái NhấtChương 43: Hằng Cổ Kiếm Ma QuyếtChương 44: Vô biên vô tận hải dươngChương 45: Thay đổi triều đại trước giờChương 46: Thay đổi triều đại mở mànChương 47: Mưa to, tàn sát Hoàng cungChương 48: Kiếm hướng xuất thế, leo lên đường xáChương 49: Đông Hải bên ngoài, thuyền hải tặcChương 50: Tóc tím Konan, Linh Thương hoài nghiChương 51: Đông Hải Thánh Vực, Thiên Thần đấu giá hộiChương 52: Võ Hồn Linh ấn, đối chiến Kiếm ThánhChương 53: Nam Cung Lạc, Hắc Kim Thẻ Khách QuýChương 54: Thái Tử Phi ~, ta cân nhắcChương 55: Thần Kiếm Phong, chưởng Ma Kiếm, giết sinh linhChương 56: Xâm nhập cấm địaChương 57: Vạn Mộ Quỷ Quật, Cương ThiChương 58: Thâm Uyên, hơi 1 cười rất Khuynh ThànhChương 59: Cổ Yêu Tộc thiếu chủ, Kiếm Triều Thái TửChương 60: Ma Mộ bên trong, Yêu Nghiệt Hình TháiChương 61: Huyết Ma Cổ Mộ, thần quyếtChương 62: Hắc kim thẻ, hiển thần uyChương 63: Huyền Tiêu Kiếm Đế, 5000 vạnChương 64: Nam Cung Lạc thân phậnChương 65: Cấp C nhiệm vụ, gặp lại Nam Cung LạcChương 66: Huyền Tiêu Kiếm Đế, Bí Cảnh Không GianChương 67: Kiếm Khí Lôi Vân, hệ thống đồChương 68: Huyền Băng San Hô Đan, Cổ Kiếm ThạchChương 69: Huyền Tiêu Kiếm Đế điện, oan gia ngõ hẹpChương 70: Mạc Thiên Cơ vs Âm Thiên PhàmChương 71: Tần Thiên vs Mạc Thiên CơChương 72: 1 Diệp Chướng Mục ThuậtChương 73: Đan Điện Di ChỉChương 74: Đan Sơn Tông đệ tửChương 75: Muội tử, ta không phải ngại ítChương 76: Thánh giai đan dược, Long Phượng ĐanChương 77: Konan, siêu việt cấp A nhẫn giảChương 78: Kỳ Lân Sơn, Độ Kiếp lão hổChương 79: Bái phỏng, Thần Tước CungChương 80: Thiếu cung chủChương 81: Nàng là ý trung nhân của taChương 82: Vạn Phượng Sơn, Thần Tước Hỏa Diễm QuảChương 83: Thanh Phượng Cổ Tộc, huyết mạch thiên tàiChương 84: Thanh Viêm Liệt Nhật vs Hằng Cổ Kiếm Ma QuyếtChương 85: Ngự Kiếm Thuật, phân liệt Thần NiệmChương 86: 100 thanh, Thiên Lang Ẩm Huyết KiếmChương 87: Thế lực khắp nơi, tề tụ Linh SơnChương 88:Chương 89: Đối chiến Âm Thiên PhàmChương 90: Kẻ bại không nói gì, 1 kiếm chém giếtChương 91: Kỳ hoa huynh muội, Trúc Hải sát cơChương 92: Phòng trúc trước đó, phẫn nộ Dược Thần ThôngChương 93: Chiến Thần huyết mạch, Thần Nông huyết mạchChương 94: Tu vi đại đột phá, giá trên trời nhân sâmChương 95: Linh Sơn Tiên Tuyền, giao phong Chiến ThầnChương 96: Đánh bại Chiến ThầnChương 97: Danh chấn 4 phương, rời đi cùng đếnChương 98: Ma Thần Lĩnh, Cửu U môn 7 trưởng lãoChương 99: Đi vào Thần Anh cảnh, 8 trượng 8 thướcChương 100: Vạn Phật Pháp Tượng Thuật, giết chóc

Đang hiển thị 1 đến 100 của 2.081 kết quả

Review truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống

Truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống của tác giả Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố thuộc thể loại Tiên hiệp cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. metruyenchucv.com sẽ cập nhật chi tiết nội dung review truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống vào thời gian sớm nhất gửi tới các bạn.
Từ khoá: Đọc truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống full, chương 1, chương cuối. Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống wattpad truyện full sstruyen truyencv medoctruyen, metruyenchu nội dung truyện Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống review, Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống Mangatool Wikidich Truyencuatui truyenfull webtruyen truyenyy , nghe audio Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống.