Thực Vật Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Gấp Trăm Lần Thời Gian Gia Tốc!

Chương mới nhất


Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Thực Vật Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Gấp Trăm Lần Thời Gian Gia Tốc! được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Thực Vật Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Gấp Trăm Lần Thời Gian Gia Tốc!.

Xem thêm: Truyện Thực Vật Lĩnh Chủ: Bắt Đầu Gấp Trăm Lần Thời Gian Gia Tốc!


Danh sách chương truyện

Chương 1:: Van cầu ngươi tốt nghiệp ah! (cầu phiếu! )Chương 02:: Thời Gian Thần Thụ, Phú Linh biến chủng!Chương 03:: Cảm ứng nổ tung trúng độc nấm ?Chương 04:: Cứng cỏi dây leo, tử vong triền nhiễu! (cầu hoa tươi, vé tháng! )Chương 05:: Xếp hạng tăng vọt, muốn cất cánh Triệu Hưng! (cầu phiếu )Chương 06: Tân sinh nhập học, hắn đây sao ai loại nấm! (cầu phiếu! )Chương 07:: Kích động Vương Minh, chính là hắn! (cầu cất giữ vé tháng! )Chương 08:: Tùng Lâm Khiêu Dược, mới ghi chép sinh ra! (cầu phiếu! )Chương 09:: Sư sinh khiếp sợ, nhiều mặt quan tâm! (cầu phiếu )Chương 10:: Ba phần mời, lựa chọn cuối cùng (cầu phiếu! )Chương 11:: Hang động dung nham, Hỏa Diễm Tinh! (cầu phiếu! )Chương 12:: Siêu Phàm sinh mệnh, vạn cân Hỏa Diễm Tinh! (cầu phiếu! )Chương 13:: Hối đoái cùng sửa mái nhà dột, trí mạng cây kinh giới! (cầu phiếu! )Chương 14:: Hư không chủng, quét ngang phó bản tích phân!Chương 15:: Đế Quốc sàng chọn thiên tài phương thức! (cầu phiếu! )Chương 16:: Tiến nhập vinh quang chiến trường! (cầu phiếu! )Chương 17:: Một kích miểu sát, ngẫu nhiên truyền tống! (cầu phiếu )Chương 18:: Chiến trường phát sóng trực tiếp, Triệu Hưng xuất thủ! (cầu phiếu! )Chương 19:: Một mặt đồ sát ngược, xếp hạng tăng lên!Chương 20:: Triệu Hưng phát sóng trực tiếp lần đầu ra mắt! Khiếp sợ! (cầu phiếu )Chương 21:: Xếp hạng tăng vọt Triệu Hưng! (cầu cất giữ, hoa tươi, vé tháng! )Chương 22:: Quần thể truyền tống, một gánh bốn mười lăm!Chương 23:: Thế giới hình chiếu nghiền ép, hiện trường phát sóng trực tiếp! (cầu phiếu! )Chương 24:: Nhiệt độ tăng vọt, chủ động kết giao thiên tài! (cầu cất giữ! )Chương 25:: 10 ức tích phân, khô lâu Hoàng Giả ? (cầu phiếu )Chương 26:: Lãnh địa Năng Nguyên Tháp, ba viên Vương Cấp chủng! (cầu phiếu! )Chương 27:: Khẽ kéo 100, Vong Linh mộ viên! (cầu phiếu cầu cất giữ! )Chương 28:: Phệ Hồn Thụ, Hoàng Kim Quỳ, chiến trường quyền chỉ huy! (cầu hoa tươi cầu cất giữ )Chương 29:: Hoàng Kim Quỳ uy lực, Họa Thủy Đông Dẫn! (cầu phiếu cầu cất giữ! )Chương 30:: Siêu Phàm phẩm chất Địa Hỏa Liên, Dương Thụy choáng váng! (cầu phiếu cầu cất giữ )Chương 31:: Lôi Minh Trúc cùng Hoàng Kim Quỳ, chấn động! (cầu hoa tươi cầu cất giữ )Chương 32:: Linh hồn thôn phệ, Phú Linh cường hóa! (cầu phiếu, cầu cất giữ! )Chương 33:: Kinh ngạc Hách Liên Liệt! Trần Thanh kết giao kế hoạch! (cầu phiếu! )Chương 34:: Đột phá! Thăng liền tứ giai, xếp hạng lại tăng! (cầu phiếu cầu hoa tươi )Chương 35_1: Hầu Tước lĩnh chủ mời! Chương 35_2: 9 vạn 2 ngàn tên!Chương 36_1: Ma Vân Đằng thành thục! Chương 36_2: Cuối cùng một lần sơ cấp khu đoàn chiến! « cầu đưa lên cao nhất, cầu tự động đặt! »Chương 37_1: Oanh động căn cứ! Chương 37_2: Triệu Hưng điên rồi ? ! « cầu tự động đặt! »Chương 38_1: Một người đối kháng tám ngàn lĩnh chủChương 38_2: chấn động! « một ngày hai vạn chữ, cầu tự động đặt! »Chương 39_1: Thế giới quy tắc cường hóaChương 39_2: Siêu Phàm dị thú bạc hà! « cầu tự động đặt! »Chương 40_1: Lĩnh ngộ quy tắc Chương 40_2: Thời Gian Thần Thụ trưởng thành! « cầu tự động đặt! »Chương 41_1: Một người đắc đạo, gà chó lên trờiChương 41_2: Đặc Sứ nịnh bợ! « cầu tự động đặt! »Chương 42_1: Sinh mệnh cướp đoạtChương 42_2: niềm vui ngoài ý muốn! « cầu tự động đặt! »Chương 43_1: Nhanh chóng trưởng thành Chương 43_2: Thủy Ma Nấm bá đạo! Triệu Hưng mặt bài! « cầu tự động đặt! »Chương 44_1: 10 ức tích phânChương 44_2: A cấp lãnh địa Năng Nguyên Tháp! « cầu tự động đặt! »Chương 45_1: Lại có Vương Cấp sinh mệnh thành thục! Chương 45_2: Triệu Hưng bắn vọt kế hoạch! « cầu tự động đặt! »Chương 46_1: Bá đạo thế giới áp chếChương 46_2: ta thành chủ lực đội rồi hả? ! « cầu tự động đặt! »Chương 47_1: Triệu Hưng Siêu Phàm quân đoàn Chương 47_2: làm cho người rung động Thụ Nhân chiến sĩ! « cầu tự động đặt! »Chương 48_1: Hai tháng sau xếp hạng! Chương 48_2: Nhập thân, đỉnh cấp quy tắc! « cầu tự động đặt! »Chương 49_1: Thu phục Vương Cấp sinh mệnh! Chương 49_2: Minh Viêm Hoa! Kinh ngạc! « cầu tự động đặt! »Chương 50_1: Mười hai Vương Cấp, Siêu Phàm quân đoàn! Chương 50_2: Bắn vọt đếm ngược thời gian! « cầu tự động đặt! »Chương 51_1: Dị tộc kinh ngạc, đỉnh cấp quy tắc Chương 51_2: đột phá, tiến nhập cao cấp khu! « cầu tự động đặt! »Chương 52_1: SS căn cứ, Diệu Nhật cấp tập kích sự kiện Chương 52_2: Triệu Hưng khát vọng! « cầu tự động đặt! »Chương 53_1: Xếp hạng tăng vọtChương 53_2: phong khởi vân dũng, kinh khủng xoát phân tốc độ!Chương 54_1: Xông vào 100 vị trí đầu, Nguyên Sơ sứ giả hiện thân Chương 54_2: Triệu Hưng kinh ngạc! « cầu tự động đặt! »Chương 55_1: Phương gia, nghị viênChương 55_2: cuối cùng năm ngày, một tin tức! « cầu tự động đặt! »Chương 56_1: Hưng phấn Hách Liên Liệt cùng Vân ĐạcChương 56_2: bá đạo lên sân khấu! « cầu tự động đặt! »Chương 57_1: Lớn mật một điểmChương 57_2: không phải sợ! « cầu tự động đặt »Chương 58_1: Vinh quang chiến trường kết thúc Chương 58_2: sau cùng xếp hạng, tích phân hối đoái! « cầu tự động đặt! »Chương 59_1: Hối đoái thưởng choChương 59_2: ba loại Hoàng Cấp! 200 Vương Cấp! « cầu tự động đặt »Chương 60_1: Đế Quốc Đặc Sứ hàng lâmChương 60_2: SSS cấp Phi Thuyền ? Hư không cấp ? ! « cầu tự động đặt! »Chương 61_1: Sinh Mệnh Tinh Cầu N 95, xếp hạng phá kỷ lụcChương 61_2: Bắc Hà tinh hệ sôi trào! « cầu tự động đặt »Chương 62_1: Oanh động, chen chúc tớiChương 62_2: đế cấp thưởng cho tuyển trạch! « cầu tự động đặt »Chương 63_1: Vân Hầu kiến nghị Chương 63_2: thành Bắc Hà lĩnh chủ yêu cầu! « cầu tự động đặt »Chương 64_1: Niềm vui ngoài ý muốn Chương 64_2: đi trước Bắc Hà bổn nguyên giới! « cầu tự động đặt »Chương 65_1: Triệu Hưng Chương 65_2: ngươi làm không phải làm nổi không? « cầu tự động đặt! »Chương 66_1: Vớt bổn nguyên tinhChương 66_2: thu hoạch lớn! « cầu tự động đặt »Chương 67_1: Miểu sát địch đến, tấn cấp Siêu PhàmChương 67_2: thiên phú tiến hóa! « cầu tự động đặt! »

Đang hiển thị 1 đến 100 của 314 kết quả