The Khải Huyền

The Khải Huyền

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

71 Chương
4/5(53 đánh giá)

Chương mới nhất


Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert The Khải Huyền được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện The Khải Huyền.

Xem thêm: Truyện The Khải Huyền


Danh sách chương truyện

Quyển 1 Chương 1-1: The Dailylife – Ngày tồn tại (1)Quyển 1 Chương 1-2: The Dailylife – Ngày tồn tại (2)Quyển 1 Chương 1-3: The Dailylife – Ngày tồn tại (3)Quyển 1 Chương 2-1: The beginning – Sự bắt đầu (1)Quyển 1 Chương 2-2: The beginning – Sự bắt đầu (2)Quyển 1 Chương 2-3: The beginning – Sự bắt đầu (3)Quyển 1 Chương 3-1: Fight – Chiến đấu (1)Quyển 1 Chương 3-2: Fight – Chiến đấu (2)Quyển 1 Chương 3-3: Fight – Chiến đấu (3)Quyển 1 Chương 4-1: Friends or Foes- Bạn hay Thù? (1)Quyển 1 Chương 4-2: Friends or Foes- Bạn hay Thù? (2)Quyển 1 Chương 4-3: Friends or Foes- Bạn hay Thù? (3)Quyển 1 Chương 5-1: In To the Wild – Về Miền Hoang Dã (1)Quyển 1 Chương 5-2: In To the Wild – Về Miền Hoang Dã (2)Quyển 1 Chương 5-3: In To the Wild – Về Miền Hoang Dã (3)Quyển 1 Chương 6-1: Unpredictable – Không lường (1)Quyển 1 Chương 6-2: Unpredictable – Không lường (2)Quyển 1 Chương 6-3: Unpredictable – Không lường (3)Quyển 1 Chương 7-1: Hunt – Săn tìm (1)Quyển 1 Chương 7-2: Hunt – Săn tìm (2)Quyển 1 Chương 7-3: Hunt – Săn tìm (3)Quyển 1 Chương 8-1: LOST – Lạc (1)Quyển 1 Chương 8-2: LOST – Lạc (2)Quyển 1 Chương 8-3: LOST – Lạc (3)Quyển 1 Chương 9-1: Powerless – Bất lực (1)Quyển 1 Chương 9-2: Powerless – Bất lực (2)Quyển 1 Chương 9-3: Powerless – Bất lực (3)Quyển 1 Chương 10-1: The convoy - Đoàn hộ tống (1)Quyển 1 Chương 10-2: The convoy - Đoàn hộ tống (2)Quyển 1 Chương 10-3: The convoy - Đoàn hộ tống (3)Quyển 1 Chương 11-1: True Enemy – Kẻ Thù thực sự (1)Quyển 1 Chương 11-2: True Enemy – Kẻ Thù thực sự (2)Quyển 1 Chương 11-3: True Enemy – Kẻ Thù thực sự (3)Quyển 1 Chương 12-1: Born to fight – Sinh ra để chiến đấu (1)Quyển 1 Chương 12-2: Born to fight – Sinh ra để chiến đấu (2)Quyển 1 Chương 12-3: Born to fight – Sinh ra để chiến đấu (3)Quyển 1 Chương 13-1: Last Man Standing - Người cuối cùng (1)Quyển 1 Chương 13-2: Last Man Standing - Người cuối cùng (2)Quyển 1 Chương 13-3: Last Man Standing - Người cuối cùng (3)Quyển 2 Chương 1-1: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (1)Quyển 2 Chương 1-2: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (2)Quyển 2 Chương 1-3: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (3)Quyển 2 Chương 1-4: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (4)Quyển 2 Chương 1-5: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (5)Quyển 2 Chương 1-6: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (6)Quyển 2 Chương 1-7: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (7)Quyển 2 Chương 2-1: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (1)Quyển 2 Chương 2-2: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (2)Quyển 2 Chương 2-3: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (3)Quyển 2 Chương 2-4: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (4)Quyển 2 Chương 2-5: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (5)Quyển 2 Chương 2-6: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (6)Quyển 2 Chương 2-7: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (7)Quyển 2 Chương 2-8: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (8)Quyển 2 Chương 2-9: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (9)Quyển 2 Chương 2-10: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (10)Quyển 2 Chương 2-11: The Fall Of Danang – Đà Nẵng sụp đổ (11)Quyển 2 Chương 3-1: Into The White – Vào vùng tuyết trắng (1)Quyển 2 Chương 3-2: Into The White – Vào vùng tuyết trắng (2)Quyển 2 Chương 3-3: Into The White – Vào vùng tuyết trắng (3)Quyển 2 Chương 3-4: Into The White – Vào vùng tuyết trắng (4)Quyển 2 Chương 3-5: Into The White – Vào vùng tuyết trắng (5)Quyển 2 Chương 3-6: Into The White – Vào vùng tuyết trắng (6)Quyển 2 Chương 3-7: Into The White – Vào vùng tuyết trắng (7)Quyển 2 Chương 4-1: Bloody Desert – Sa mạc máu (1)Quyển 2 Chương 4-2: Bloody Desert – Sa mạc máu (2)Quyển 2 Chương 4-3: Bloody Desert – Sa mạc máu (3)Quyển 2 Chương 4-4: Bloody Desert – Sa mạc máu (4)Quyển 2 Chương 4-5: Bloody Desert – Sa mạc máu (5)Quyển 2 Chương 4-6: Bloody Desert – Sa mạc máu (6)Quyển 2 Chương 4-7: Bloody Desert – Sa mạc máu (7)

Đang hiển thị 1 đến 71 của 71 kết quả