Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Chương mới nhất

Quyển 5 Chương 308: Chư thánh trở về – Hạ (Kết thúc)Quyển 5 Chương 307: Chư thánh trở về – TrungQuyển 5 Chương 306: Chư thánh trở về – ThượngQuyển 5 Chương 305: Chim và chuộtQuyển 5 Chương 304: Thẩm Phá Thiên – HạQuyển 5 Chương 303: Phiên ngoại Thẩm Phá Thiên – Trung

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu.

Xem thêm: Truyện Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu


Danh sách chương truyện

Quyển 1 Chương 1: Fanart sử thượng đệ nhất phật tuQuyển 1 Chương 1-2: Tiết tửQuyển 1 Chương 2: Mạc đạo xuân lai vãngQuyển 1 Chương 3Quyển 1 Chương 4Quyển 1 Chương 5Quyển 1 Chương 6Quyển 1 Chương 7Quyển 1 Chương 8Quyển 1 Chương 9Quyển 1 Chương 10Quyển 1 Chương 11Quyển 1 Chương 12Quyển 1 Chương 13Quyển 1 Chương 14Quyển 1 Chương 15Quyển 1 Chương 16Quyển 1 Chương 17Quyển 1 Chương 18Quyển 1 Chương 19Quyển 1 Chương 20Quyển 1 Chương 21Quyển 1 Chương 22Quyển 1 Chương 23Quyển 1 Chương 24Quyển 1 Chương 25Quyển 1 Chương 26Quyển 1 Chương 27Quyển 1 Chương 28Quyển 1 Chương 29Quyển 1 Chương 30Quyển 1 Chương 31Quyển 1 Chương 32Quyển 1 Chương 33Quyển 1 Chương 34Quyển 1 Chương 35Quyển 1 Chương 36Quyển 1 Chương 37Quyển 1 Chương 38Quyển 1 Chương 39Quyển 1 Chương 40Quyển 1 Chương 41Quyển 1 Chương 42Quyển 1 Chương 43Quyển 1 Chương 44Quyển 1 Chương 45Quyển 1 Chương 46Quyển 1 Chương 47Quyển 1 Chương 48Quyển 1 Chương 49Quyển 1 Chương 50Quyển 1 Chương 51Quyển 1 Chương 52Quyển 1 Chương 53Quyển 1 Chương 54Quyển 1 Chương 55Quyển 1 Chương 56Quyển 1 Chương 57Quyển 1 Chương 58Quyển 1 Chương 59Quyển 1 Chương 60Quyển 1 Chương 61Quyển 1 Chương 62Quyển 1 Chương 63Quyển 1 Chương 64Quyển 1 Chương 65Quyển 1 Chương 66Quyển 1 Chương 67Quyển 1 Chương 68Quyển 1 Chương 69Quyển 1 Chương 70Quyển 1 Chương 71Quyển 1 Chương 72Quyển 1 Chương 73Quyển 1 Chương 74Quyển 1 Chương 75Quyển 2 Chương 76: Thanh thảo thoại tà dương (Cỏ xanh nói chuyện hoàng hôn)Quyển 2 Chương 77Quyển 2 Chương 78Quyển 2 Chương 79Quyển 2 Chương 80Quyển 2 Chương 81Quyển 2 Chương 82Quyển 2 Chương 83Quyển 2 Chương 84Quyển 2 Chương 85Quyển 2 Chương 86Quyển 2 Chương 87Quyển 2 Chương 88Quyển 2 Chương 89Quyển 2 Chương 90Quyển 2 Chương 91Quyển 2 Chương 92Quyển 2 Chương 93Quyển 2 Chương 94Quyển 2 Chương 95Quyển 2 Chương 96Quyển 2 Chương 97Quyển 2 Chương 98Quyển 2 Chương 99: Phiên ngoại đặc biệt ngày cuối cùng của năm 2015

Đang hiển thị 1 đến 100 của 309 kết quả