[Pháp Y Tần Minh Hệ Liệt] Người Giải Mã Tử Thi

Chương mới nhất


Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert [Pháp Y Tần Minh Hệ Liệt] Người Giải Mã Tử Thi được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện [Pháp Y Tần Minh Hệ Liệt] Người Giải Mã Tử Thi.

Xem thêm: Truyện [Pháp Y Tần Minh Hệ Liệt] Người Giải Mã Tử Thi


Danh sách chương truyện

Chương 1-1: Vụ án thứ nhất – Lần đầu giải phẫu - Phần 1Chương 1-2: Vụ án thứ nhất – Lần đầu giải phẫu - Phần 2Chương 2-1: Vụ án thứ hai – Người vợ ngủ say - Phần 1Chương 2-2: Vụ án thứ hai – Người vợ ngủ say Phần 2Chương 3-1: Vụ án thứ ba – Thi thể nổi trên mặt nước - Phần 1Chương 3-2: Vụ án thứ ba – Thi thể nổi trên mặt nước - Phần 2Chương 3-3: Vụ án thứ ba – Thi thể nổi trên mặt nước - Phần 3Chương 4-1: Vụ án thứ tư – Máu đọng trần nhà - Phần 1Chương 4-2: Vụ án thứ tư – Máu đọng trần nhà - Phần 2Chương 4-3: Vụ án thứ tư – Máu đọng trần nhà - Phần 3Chương 5-1: Vụ án thứ năm – Thiếu nữ tự sát - Phần 1Chương 5-2: Vụ án thứ năm – Thiếu nữ tự sát - Phần 2Chương 5-3: Vụ án thứ năm – Thiếu nữ tự sát - Phần 3Chương 6-1: Vụ án thứ sáu – Nửa dấu tay nhuốm máu - Phần 1Chương 6-2: Vụ án thứ sáu – Nửa dấu tay nhuốm máu - Phần 2Chương 6-3: Vụ án thứ sáu – Nửa dấu tay nhuốm máu - Phần 3Chương 7-1: Vụ án thứ bảy – Cậu bé mắt to - Phần 1Chương 7-2: Vụ án thứ bảy – Cậu bé mắt to - Phần 2Chương 7-3: Vụ án thứ bảy – Cậu bé mắt to - Phần 3Chương 8-1: Vụ án thứ tám – Người bị sáp hóa - Phần 1Chương 8-2: Vụ án thứ tám – Người bị sáp hóa - Phần 2Chương 8-3: Vụ án thứ tám – Người bị sáp hóa - Phần 3Chương 9-1: Vụ án thứ chín – Linh hồn dạo chơi trên quốc lộ - Phần 1Chương 9-2: Vụ án thứ chín – Linh hồn dạo chơi trên quốc lộ Phần 2Chương 9-3: Vụ án thứ chín – Linh hồn dạo chơi trên quốc lộ Phần 3Chương 10-1: Vụ án thứ mười – Giáng Sinh tĩnh lặng Phần 1Chương 10-2: Vụ án thứ mười – Giáng Sinh tĩnh lặng Phần 2Chương 10-3: Vụ án thứ mười – Giáng Sinh tĩnh lặng Phần 3Chương 10-4: Vụ án thứ mười – Giáng Sinh tĩnh lặng Phần 4Chương 11-1: Vụ án thứ mười một – Tiếng gọi cửa lúc nửa đêm Phần 1Chương 11-2: Vụ án thứ mười một – Tiếng gọi cửa lúc nửa đêm Phần 2Chương 11-3: Vụ án thứ mười một – Tiếng gọi cửa lúc nửa đêm Phần 3Chương 11-4: Vụ án thứ mười một – Tiếng gọi cửa lúc nửa đêm Phần 4Chương 12-1: Vụ án thứ mười hai – Mảnh xác chốn núi hoang Phần 1Chương 12-2: Vụ án thứ mười hai – Mảnh xác chốn núi hoang Phần 2Chương 12-3: Vụ án thứ mười hai – Mảnh xác chốn núi hoang Phần 3Chương 12-4: Vụ án thứ mười hai – Mảnh xác chốn núi hoang Phần 4Chương 13-1: Vụ án thứ mười ba – Hoa cúng tết Thanh Minh Phần 1Chương 13-2: Vụ án thứ mười ba – Hoa cúng tết Thanh Minh Phần 2Chương 13-3: Vụ án thứ mười ba – Hoa cúng tết Thanh Minh Phần 3Chương 13-4: Vụ án thứ mười ba – Hoa cúng tết Thanh Minh Phần 4Chương 14-1: Vụ án thứ mười bốn – Tay lái mất mạng Phần 1Chương 14-2: Vụ án thứ mười bốn – Tay lái mất mạng Phần 1Chương 14-3: Vụ án thứ mười bốn – Tay lái mất mạng Phần 3Chương 14-4: Vụ án thứ mười bốn – Tay lái mất mạng Phần 4Chương 15-1: Vụ án thứ mười lăm – Rách giời rơi xác Phần 1Chương 15-2: Vụ án thứ mười lăm – Rách giời rơi xác Phần 2Chương 15-3: Vụ án thứ mười lăm – Rách giời rơi xác Phần 3Chương 15-4: Vụ án thứ mười lăm – Rách giời rơi xác Phần 4Chương 16-1: Vụ án thứ mười sáu – Bóng ma bên gối Phần 1Chương 16-2: Vụ án thứ mười sáu – Bóng ma bên gối Phần 2Chương 16-3: Vụ án thứ mười sáu – Bóng ma bên gối Phần 3Chương 17: Vụ án thứ mười bảy – Giếng cổ hôi thối

Đang hiển thị 1 đến 53 của 53 kết quả