Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

74 Chương
5/5(36 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 74: Vỹ thanh (hoàn)Chương 73: Ngoại truyện: Hoàng HoaChương 72: Vỹ Thanh (Hoàn)Chương 71: Ngoại truyện: Ái ThươngChương 70: Ngoại truyện: Tri ÂmChương 69: Hồng lăng nhất thất (hạ) 2

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại.

Xem thêm: Truyện Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại


Danh sách chương truyện

Chương 1: Cố nhân tương ngộ (thượng)Chương 2: Cố nhân tương ngộ (trung)Chương 3: Cố nhân tương ngộ (hạ)Chương 4: Nhân quả nhãn tiềnChương 5: Bình thủy tương phùngChương 6: Chước Quỷ Mưu Thần (thượng) 1Chương 7: Chước Quỷ Mưu Thần (trung) 1Chương 8: Chước Quỷ Mưu Thần (trung) 2Chương 9: Chước quỷ mưu thần (trung) 3aChương 10: Chước quỷ mưu thần (trung) 3bChương 11: Hước Quỷ Mưu Thần (hạ) 1Chương 12: Chước Quỷ Mưu Thần (hạ) 2Chương 13: Chước quỷ mưu thần (hạ) 3Chương 14: Xảo tiếu thiến hề (thượng)Chương 15: Xảo Tiếu Thiến Hề (trung)Chương 16: Xảo tiếu thiến hề (hạ)Chương 17: Vĩnh vô ninh nhật (thượng)Chương 18: Vĩnh vô ninh nhật (thượng) 2Chương 19: Vĩnh vô ninh nhật (trung) 1Chương 20: Vĩnh Vô Ninh Nhật (trung) 2Chương 21: Vĩnh Vô Ninh Nhật (trung) 3Chương 22: Vĩnh vô ninh nhật (hạ) 1Chương 23: Vĩnh vô ninh nhật (hạ) 2Chương 24: Vĩnh vô ninh nhật (hạ) 3aChương 25: Vĩnh vô ninh nhật (hạ) 3bChương 26: Cách ngạn quan hỏa (thượng)Chương 27: Cách ngoạn quan hỏa (thượng) 2Chương 28: Cách ngạn quan hỏa (trung) 1Chương 29: Cách ngạn quan hỏa (trung) 2Chương 30: Cách ngạn quan hỏa (hạ) 1Chương 31: Cách ngạn quan hỏa (hạ) 2Chương 32: Tạp niệm vấn vương (thượng) 1Chương 33: Tạp niệm vấn vương (thượng) 2Chương 34: Tạp niệm vấn vương (trung) 1Chương 35: Tạp Niệm Vấn Vương (trung) 2Chương 36: Tạp Niệm Vấn Vương (hạ) Chương 37: Quy Khứ Lai Hề (thượng)Chương 38: Quy khứ lai hề (trung)Chương 39: Quy khứ lai hề (hạ)Chương 40: Hồng nhân huyết lệ (thượng)Chương 41: Hồng nhân huyết lệ (trung)Chương 42: Hồng Nhân Huyết Lệ (hạ)Chương 43: Dư Vị Thăng Trầm (thượng)Chương 44: Dư vị thăng trầm (trung)Chương 45: Dư vị thăng trầm (hạ)Chương 46: Vân vũ trầm luânChương 47: Năm tháng mộng tàn (thượng)Chương 48: Năm tháng mộng tàn (Hạ)Chương 49: Phong nguyệt miên trường (thượng)Chương 50: Phong Nguyệt Miên Trường (trung)Chương 51: Phong nguyệt miên trường (hạ) 1Chương 52: Phong nguyệt miên trường (hạ) 2Chương 53: Quá khứ vị lai (thượng)Chương 54: Quá khứ vị lai (trung)Chương 55: Quá khứ vị lai (hạ)Chương 56: Tháng rộng năm dài (thượng)Chương 57: Tháng rộng năm dài (trung)Chương 58: Tháng rộng năm dài (hạ)Chương 59: Diệt môn thảm án (thượng)Chương 60: Diệt Môn Thảm Án (trung)Chương 61: Diệt môn thảm án (hạ) 1Chương 62: Diệt Môn Thảm Án (hạ) 2Chương 63: Diệt Môn Thảm Án (hạ) 3Chương 64: Diệt môn thảm án (hạ) 4Chương 65: Diệt môn thảm án (hạ) 5Chương 66: Hồng lăng nhất thất (thượng)Chương 67: Hồng lăng nhất thất (trung)Chương 68: Hồng lăng nhất thất (hạ) 1Chương 69: Hồng lăng nhất thất (hạ) 2Chương 70: Ngoại truyện: Tri ÂmChương 71: Ngoại truyện: Ái ThươngChương 72: Vỹ Thanh (Hoàn)Chương 73: Ngoại truyện: Hoàng HoaChương 74: Vỹ thanh (hoàn)

Đang hiển thị 1 đến 74 của 74 kết quả