Lục Tích Chi Đại Hoang Tế

Lục Tích Chi Đại Hoang Tế

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Thể loại:

Tiên hiệp

Độ dài:

75 Chương
5/5(1 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 74: Mới cục (hạ){ đại kết cục }Chương 73: Mới cục (thượng)Chương 72: Giao phong (hạ)Chương 71: Giao phong (thượng)Chương 70: Thiên phạt (hạ)Chương 69: Thiên phạt (thượng)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Lục Tích Chi Đại Hoang Tế được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Lục Tích Chi Đại Hoang Tế.

Xem thêm: Truyện Lục Tích Chi Đại Hoang Tế


Danh sách chương truyện

Chương mở đầuChương 1: Thanh Ngọc sở (thượng)Chương 2: Thanh Ngọc sở (hạ)Chương 3: Thú tập (thượng)Chương 4: Thú tập (hạ)Chương 5: Sống sót sau tai nạn (thượng)Chương 6: Sống sót sau tai nạn (hạ)Chương 7: Lục trứng (thượng)Chương 8: Lục trứng (hạ)Chương 9: Hóa thú (thượng)Chương 10: Hóa thú (hạ)Chương 11: Đảo ngược (thượng)Chương 12: Đảo ngược (hạ)Chương 13: Nghe tin bất ngờ (thượng)Chương 14: Nghe tin bất ngờ (hạ)Chương 15: Thế gia (thượng)Chương 16: Thế gia (hạ)Chương 17: Lo lắng âm thầm (thượng)Chương 18: Lo lắng âm thầm (hạ)Chương 19: Tiên cơ (thượng)Chương 20: Tiên cơ (hạ)Chương 21: Mật đàm (thượng)Chương 22: Mật đàm (hạ)Chương 23: Tiền thưởng (thượng)Chương 24: Tiền thưởng (hạ)Chương 25: Mời chào (thượng)Chương 26: Mời chào (hạ)Chương 27: Đường phố quản (thượng)Chương 28: Đường phố quản (hạ)Chương 29: Danh hào (thượng)Chương 30: Danh hào (hạ)Chương 31: Mầm tai vạ (thượng)Chương 32: Mầm tai vạ (hạ)Chương 33: Trị tội (thượng)Chương 34: Trị tội (hạ)Chương 35: Bên cạnh dò xét (thượng)Chương 36: Bên cạnh dò xét (hạ)Chương 37: Vấn trách (thượng)Chương 38: Vấn trách (hạ)Chương 39: Thần dụ (thượng)Chương 40: Thần dụ (hạ)Chương 41: Ủy hiền (thượng)Chương 42: Ủy hiền (hạ)Chương 43: Kéo tơ (thượng)Chương 44: Kéo tơ (hạ)Chương 45: Phản đoạt (thượng)Chương 46: Phản đoạt (hạ)Chương 47: Mây đen (thượng)Chương 48: Mây đen (hạ)Chương 49: Loạn lên (thượng)Chương 50: Loạn lên (hạ)Chương 51: Biến cố (thượng)Chương 52: Biến cố (hạ)Chương 53: Lung lạc (thượng)Chương 54: Lung lạc (hạ)Chương 55: Dời quân (thượng)Chương 56: Dời quân (hạ)Chương 57: Mạch nước ngầm (thượng)Chương 58: Mạch nước ngầm (hạ)Chương 59: Xung đột (thượng)Chương 60: Xung đột (hạ)Chương 61: Thánh Cốt (thượng)Chương 62: Thánh Cốt (hạ)Chương 63: Muốn (thượng)Chương 64: Muốn (hạ)Chương 65: Đường thành (thượng)Chương 66: Đường thành (hạ)Chương 67: Dò đường (thượng)Chương 68: Dò đường (hạ)Chương 69: Thiên phạt (thượng)Chương 70: Thiên phạt (hạ)Chương 71: Giao phong (thượng)Chương 72: Giao phong (hạ)Chương 73: Mới cục (thượng)Chương 74: Mới cục (hạ){ đại kết cục }

Đang hiển thị 1 đến 75 của 75 kết quả