Khai cục ở Xuân Thu Chiến Quốc phát sóng trực tiếp lịch sử

Chương mới nhất

92. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 7 ( toàn văn xong )……91. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 6 Doanh Chính: Quả nhân còn nhỏ……90. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 5 Tần Võ Vương: Cử đỉnh có……89. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 4 Doanh Chính: Tay cầm 《 trung……88. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 3 yến chiêu vương: Ta muốn thành……87. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 2 Ngụy huệ vương: Tới chiến a……

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Khai cục ở Xuân Thu Chiến Quốc phát sóng trực tiếp lịch sử được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Khai cục ở Xuân Thu Chiến Quốc phát sóng trực tiếp lịch sử .

Xem thêm: Truyện Khai cục ở Xuân Thu Chiến Quốc phát sóng trực tiếp lịch sử


Danh sách chương truyện

Tần Vương dẹp sáu nước 1Tần Vương dẹp sáu nước 2Tần Vương dẹp sáu nước 3Tần Vương dẹp sáu nước 4Tần Vương dẹp sáu nước 5Tần Vương dẹp sáu nước 6Tần Vương dẹp sáu nước 7Tần Vương dẹp sáu nước 8Tần Vương dẹp sáu nước 9Tần nhị thế mà chết 1Tần nhị thế mà chết 2Tần nhị thế mà chết 3Tần nhị thế mà chết 4Tần nhị thế mà chết 5Tần nhị thế mà chết 6Tần nhị thế mà chết 7Tần nhị thế mà chết 8Tần nhị thế mà chết 919. Thứ Tần: Kinh Kha đang muốn đào chủy thủ Tần Vương vừa vặn bị kịch thấu……20. Câu Tiễn: Nằm gai nếm mật Doanh Chính: Trăm nhị Tần quan chung thuộc sở……21. Hạng Võ: Đập nồi dìm thuyền phu kém: 3000 càng giáp nhưng nuốt Ngô……22. Thiên Đạo hảo luân hồi ta nhi tử như thế nào cùng Hồ Hợi dường như……23. Được chim bẻ ná Phạm Lãi, Câu Tiễn là cứu ngươi toàn……24. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho 1 Khổng Tử: Quân tử bệnh cả đời mà……25. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho 2 “Hố nho” là hố sát nho sinh……26. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho 3 là Nho gia chính mình biên sao?……27. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho 4 thỉnh đại gia đem thư giấu ở vách tường……28. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho 5 đối Tần Thủy Hoàng tin nhắn cuồng oanh……29. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho 6 nghị dưa nói đến30. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho 7 chân thật đốt sách, giả dối……31. Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho gia 1 chư tử bách gia: Trục xuất bách gia……32. Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho gia 2 “Bách gia” là chư tử bách gia……33. Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho gia 3 đổng trọng thư: Đối sách……34. Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho gia 4 Hán Vũ Đế, ngươi cũng không tệ lắm a……35. Hán Vũ Đế độc tôn học thuật nho gia 5 Tần Thủy Hoàng: Ta sống đến hán……36. Tứ đại phát minh: Tạo giấy thuật 1 thứ này chúng ta cũng có thể ủng……37. Tứ đại phát minh: Tạo giấy thuật 2 tạo giấy phương pháp38. Tứ đại phát minh: Tạo giấy thuật 3 tạo giấy làm bằng tre trúc, cối đá giã gạo bằng sức nước39. Tứ đại phát minh: Tạo giấy thuật 4 Doanh Chính: Chép bài tập40. Hỏa dược từ luyện đan bắt đầu 1 Hán Vũ Đế: Tần Thủy Hoàng thành không……41. Hỏa dược từ luyện đan bắt đầu 2 luyện đan! Chúng ta muốn luyện đan!……42. Hỏa dược từ luyện đan bắt đầu 3 Hán Vũ Đế: Tạc đỉnh mới là hỏa……43. Hỏa dược từ luyện đan bắt đầu 4 phương sĩ: Này phối phương muốn tạc đỉnh……44. Tứ đại phát minh: In ấn thuật 1 Tần Hoàng Hán Võ: Thế giới mà……45. Tứ đại phát minh: In ấn thuật 2 Lỗ Ban: Ở mặc tử trước mặt……46. Tứ đại phát minh: In ấn thuật 3 nông học gia vương trinh, ngươi nhưng……47. Kim chỉ nam: Từ nam châm đến la bàn 1 nắng chiều tàn hà, thần……48. Kim chỉ nam: Từ nam châm đến la bàn 2 Hán Vũ Đế: Cho trẫm……49. Kim chỉ nam: Từ nam châm đến la bàn 3 trẫm hiện tại, liền phải……50. Cổ đại nông nghiệp: Thủy chuyển ống xe 1 hứa hành: Hoàng đế cũng là……51. Cổ đại nông nghiệp: Thủy chuyển ống xe 2 tử cống: Cần múc nước đột nhiên……52. Cổ đại nông nghiệp: Cày khúc viên 1 Quản Trọng: Này đến dẫn đầu Âu……53. Cổ đại nông nghiệp: Cày khúc viên 2 Hán Vũ Đế: Tiến hóa đi,……54. Cổ đại chùy rèn cùng sắt thép 1 luyện cương, từ đào quặng sắt bắt đầu……55. Cổ đại chùy rèn cùng sắt thép 2 Âu Dã Tử: Sắt thép là như thế nào……56. Cổ đại chùy rèn cùng sắt thép 3 chính a, ra tới nói chuyện phiếm……57. Từ bỏ hoang chế đến lập thể nông nghiệp 1 năng suất: Cổ đại thế……58. Từ bỏ hoang chế đến lập thể nông nghiệp 2 lập thể nông nghiệp, phát triển……59. Loại tốt chọn giống và gây giống cùng hạt giống xử lý 1 giả tư hiệp: Tề dân muốn……60. Loại tốt chọn giống và gây giống cùng hạt giống xử lý 2 si di tử da, ngươi này……61. Nông nghiệp: Vô tính gây giống kỹ thuật 1 Hán Vũ Đế: Trẫm tài một……62. Nông nghiệp: Vô tính gây giống kỹ thuật 2 chiết cây: Nhân công vô tính……63. Chăn nuôi nghiệp: Đi kém tồn ưu 1 Bá Nhạc: Chín phương cao tương mã……64. Chăn nuôi nghiệp: Đi kém tồn ưu 2 Trang Chu: Bá Nhạc có tội!……65. Heo mẹ hậu sản hộ lý 1 Tề Hoàn Công: Ninh thích, giao cho……66. Heo mẹ hậu sản hộ lý 2 Lưu Bang: Ta nghe nói có một quyển……67. Cách mạng công nghiệp: Jenny máy dệt lụa 1 Doanh Chính: Vì cái gì……68. Cách mạng công nghiệp: Jenny máy dệt lụa 2 Tề quốc: Chẳng phải là……69. Cách mạng công nghiệp: Jenny máy dệt lụa 3 mặc tử: Tần Thủy Hoàng……70. Cách mạng công nghiệp: Máy hơi nước 1 Tần Thủy Hoàng: Hướng xe lửa,……71. Cách mạng công nghiệp: Máy hơi nước 2 Tần Thủy Hoàng, nhớ rõ văn kiện……72. Cách mạng công nghiệp: Máy hơi nước 3 xe lửa, quả nhân muốn xe lửa……73. Cách mạng công nghiệp: Máy hơi nước 4 Tần Thủy Hoàng: Anh quốc thế……74. Cách mạng công nghiệp: Máy hơi nước 5 mặc tử: Hơi nước tàu thuỷ cùng……75. Cách mạng công nghiệp: Máy hơi nước 6 Tần Hoàng Hán Võ: Vì sao sẽ……76. Cách mạng công nghiệp: Máy hơi nước 7 Tần Hoàng Hán Võ: Bắc Mỹ,……77. Cách mạng công nghiệp: Than cốc dã thiết pháp Doanh Chính: Cùng 《 thiên công……78. Cách mạng công nghiệp: Than đá Hoắc Khứ Bệnh: Gì ngoạn ý, cưỡi ngựa……79. Cách mạng công nghiệp: Chuyên chở 1 đây là muốn mở ra công nghiệp……80. Lịch sử khu up chủ cùng group chat hầu ca: Tần Thủy Hoàng ngươi……81. Hiện đại y học thường thức 1 Biển Thước, ngươi sẽ chết ở Tần quốc……82. Hiện đại y học thường thức 2 Hán Vũ Đế: Trẫm muốn luyện vitamin……83. Hiện đại y học thường thức 3 Tần Thủy Hoàng: Tránh cho vi khuẩn cảm nhiễm……84. Hiện đại y học thường thức 4 Biển Thước: Vi sinh vật? Virus?……85. Hiện đại y học thường thức 5 Hoắc Khứ Bệnh: Ta thật sự virus cảm……86. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 1 Hán Vũ Đế: Đời sau chịu……87. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 2 Ngụy huệ vương: Tới chiến a……88. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 3 yến chiêu vương: Ta muốn thành……89. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 4 Doanh Chính: Tay cầm 《 trung……90. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 5 Tần Võ Vương: Cử đỉnh có……91. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 6 Doanh Chính: Quả nhân còn nhỏ……92. Khoa học dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ 7 ( toàn văn xong )……

Đang hiển thị 1 đến 92 của 92 kết quả