Hệ Thống Kẻ Phản Diện

Chương mới nhất

Chương 532: Bồ tát toạ hoá, địa tạng truyền thừa (4)Chương 531: Bồ tát toạ hoá, địa tạng truyền thừa (3)Chương 530: Bồ tát toạ hoá, địa tạng truyền thừa (2)Chương 529: Bồ tát toạ hoá, địa tạng truyền thừa (1)Chương 528: Bồ tát mọc tóc (4)Chương 527: Bồ tát mọc tóc (3)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Hệ Thống Kẻ Phản Diện được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Hệ Thống Kẻ Phản Diện.

Xem thêm: Truyện Hệ Thống Kẻ Phản Diện


Danh sách chương truyện

Chương 1: Nhặt được tập sách da người từ chốn chôn thây (1)Chương 2: Nhặt được tập sách da người từ chốn chôn thây (2)Chương 3: Làm nhân vật phản diện có khó không?Chương 4: Trẻ em nên được nghe về những bi kịch (1)Chương 5: Trẻ em nên được nghe về những bi kịch (2)Chương 6: Thế gian này thật lạnh lùng, ta đã quá quen rồi!Chương 7: Đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hiểu không? (1)Chương 8: Đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hiểu không? (2)Chương 9: Ta sao? Đa tạ ngươi…Chương 10: CHƯƠNG TRƯỚC CHƯƠNG KẾ TIẾP Chương 10:Chương 11: Gõ mở cánh cửa tu hành (1)Chương 12: Bản công tử và ngươi không oán không thù (1)Chương 13: Bản công tử và ngươi không oán không thù (2)Chương 14: Tuổi trẻ thời nay thật biết chơi (1)Chương 15: Tuổi trẻ thời nay thật biết chơi (2)Chương 16: Đại nhân, xin được nói chuyện một chútChương 17: Như có một Kiếm Tự Tây bước vào tiểu thuyếtChương 18: Đa tạ La Hồng công tử đã chỉ bảo (1)­Chương 19: Đa tạ La Hồng công tử đã chỉ bảo (2)­Chương 20: Làm nhân vật phản diện có vẻ hơi khó nhỉChương 21: Cuộc đấu này, kết thúc rồi! (1)Chương 22: Cuộc đấu này, kết thúc rồi! (2)Chương 23: Kế hoạch mới của vai phản diệnChương 24: Công tử không xấu xa, công tử là người tốtChương 25: Kiếm khí quyết (1)Chương 26: Kiếm khí quyết (2)Chương 27: Ta không có thiên phú tu hành gì cả (1)­Chương 28: Ta không có thiên phú tu hành gì cả (1)­Chương 29: Cần cù chăm chỉ làm việc thiện không ai hiểu, một khi hắc hóa cả thiên hạ đều biếtChương 30: Một Khi Đã Đi, Sẽ Đi Không Trở Lại­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 31: Nam Nhân Xa Nhà Cũng Phải Tự Chăm Sóc Bản Thân (1) ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 32: Nam Nhân Xa Nhà Cũng Phải Tự Chăm Sóc Bản Thân (2)­ ­ ­ ­Chương 33: Đứng Lên (1) ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 34: Đứng Lên. (2) ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 35: La Hồng Công Tử Chết Chắc Rồi! (1) ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 36: La Hồng Công Tử Chết Chắc Rồi! (2) ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 37: Thế Gian Không Còn Hắc Vân Trại­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 38: Chúng Ta Nợ La Hồng Công Tử Một Lời Xin Lỗi (1) ­ ­Chương 39: Chúng Ta Nợ La Hồng Công Tử Một Lời Xin Lỗi (2)Chương 40: Nữ Trang Đại Lão­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 41: Tiểu Đậu Hoa, Đừng Sợ (1)­ ­ ­ ­Chương 42: Tiểu Đậu Hoa, Đừng Sợ (2)Chương 43: Lại Có Thêm Tri Thức Kỳ Quái ­ ­ ­ ­Chương 44: Nha Đầu Này, Muốn Nghe Câu Chuyện Mới? (1)Chương 45: Nha Đầu Này, Muốn Nghe Câu Chuyện Mới? (2)Chương 46: Bản Công Tử Là Nhân Vật Phản Diện Chuyên Biệt Của Nàng ­Chương 47: Bản Công Tử Là Nhân Vật Phản Diện Chuyên Biệt Của Nàng (2) ­ ­ ­Chương 48: Bôi Xấu Thanh Danh Của Ngươi­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Chương 49: Tấm Da Người Thứ Mười (1)­Chương 50: Tấm Da Người Thứ Mười (2)­ ­Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100

Đang hiển thị 1 đến 100 của 532 kết quả