Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm

Chương mới nhất

Chương 100: Thi Phủ Bát Đầu, Đề Thi An Quốc (1)Chương 99: Ngày Thi Phủ, Nguyện Vọng Của Trần Tinh Hà (2)Chương 98: Ngày Thi Phủ, Nguyện Vọng Của Trần Tinh Hà (1)Chương 97: Cửa Đột Phá, Nho Gia Hàng Ma (2)Chương 96: Cửa Đột Phá, Nho Gia Hàng Ma (1)Chương 95: Làm Cho Lớn Mạnh, Tạo Ra Huy Hoàng (2)

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm.

Xem thêm: Truyện Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm


Danh sách chương truyện

Chương 1: Cách Cái Chết Chỉ Còn Mười Hai Canh GiờChương 2: Cách Cái Chết Chỉ Còn Mười Hai Canh Giờ (2)Chương 3: Cách Cái Chết Chỉ Còn Mười Hai Canh Giờ (3)Chương 4: Phương Pháp Phá CụcChương 5: Phương PhápChương 6: Kho Công Văn Ẩn Giấu Dị Thuật (1)Chương 7: Kho Công Văn Ẩn GiấuChương 8: Điệu Hổ Ly Sơn, Kim Ô Tôi Thể Thuật (1)Chương 9: Điệu Hổ Ly Sơn, Kim Ô Tôi Thể Thuật (2)Chương 10: Điệu Hổ Ly Sơn, Kim Ô Tôi Thể Thuật (3)Chương 11: Một Khắc Nhập Phẩm, Đào Phạm Tới Truy Sát (1)Chương 12: Một Khác Nhập Phẩm, Đào Phạm Tới Truy Sát (2)Chương 13: Giao Dịch, Người Đến Từ Phủ Nam Dự (1)Chương 14: Giao Dịch, Người Đến Từ Phủ Nam Dự (2)Chương 15: Thẩm Vấn, Tái Hiện Nguy Cơ (1)Chương 16: Thẩm Vấn, Tái Hiện Nguy Cơ (2)Chương 17: Thẩm Vấn, Tái Hiện Nguy Cơ (3)Chương 18: Triệu Đại Phu Nhận TộiChương 19: Triệu Đại Phu Nhận Tội (2)Chương 20: Điểm Đáng Sợ Thực. Sự Của Dị Thuật (1)Chương 21: Điểm Đáng Sợ Thực Sự Của Dị Thuật (2)Chương 22: Điểm Đáng Sợ Thực Sự Của Dị Thuật (3)Chương 23: Thiên Địa Văn Cung, Bảy Tượng Điêu Khắc (1)Chương 24: Thiên Địa Văn Cung, Bảy Tượng Điêu Khắc (2)Chương 25: Chu Tú Tài Nói Về Nho Gia (1)Chương 26: Chu Tú Tài Nói Về Nho Gia (2)Chương 27: Chu Tú Tài Nói Về Nho Gia (3)Chương 28: Thánh Ngôn, Dị Biến Xuất Hiện (1)Chương 29: Thánh Ngôn, Dị Biến Xuất Hiện (2)Chương 30: Thánh Ngôn, Dị Xuất Hiện (3)Chương 31: Nhập Phẩm Lần Nữa, Nho Đạo Thập Phẩm (1)Chương 32: Nhập Phẩm Lần Nữa, Nho Đạo Thập Phẩm (2)Chương 33: Nhập Phẩm Lần Nữa, Nho Đạo Thập Phẩm (3)Chương 34: Ngươi Nhập Phẩm Rồi? Ngươi Hù Ta? (1)Chương 35: Ngươi Nhập Phẩm Rồi? Ngươi Hù Ta? (2)Chương 36: Ngươi Nhập Phẩm Rồi? Ngươi Hù Ta? (3)Chương 37: Đại Thánh Nhân (1)Chương 38: Đại Thánh Nhân (2)Chương 39: Đào Phạm Lại Xuất Hiện (1)Chương 40: Đào Phạm Lại Xuất Hiện (2)Chương 41: Đào Phạm Lại Xuất Hiện (3)Chương 42: Giao Dịch (1)Chương 43: Giao Dịch (2)Chương 44: Giao Dịch (3)Chương 45: Nho Đạo Khắc Thơ (1)Chương 46: Nho Đạo Khắc Thơ 2)Chương 47: Nho Đạo Khắc Thơ (3)Chương 48: Tuyệt Thế Thơ Từ, Ngưng Thánh Khí, Đúc Thần Thông (1)Chương 49: Tuyệt Thế Thơ Từ, Ngưng Thánh Khí, Đúc Thần Thông (2)Chương 50: Tuyệt Thế Thơ Từ, Ngưng Thánh Khí, Đúc Thần Thông (3)Chương 51: Trần Tinh Hà (1)Chương 52: Trần Tinh Hà (2)Chương 53: Lão Sư, Người Mỉa Mai Ta? (1)Chương 54: Lão Sư, Người Mỉa Mai Ta? (2)Chương 55: Đoán Đề, Trình Đại Nhân Lại Mời (1)Chương 56: Đoán Đề, Trình Đại Nhân Lại Mời (2)Chương 57: Sư Đệ, Sao Đệ Không. Hỏi, Trình Lập Đông Có Sợ Ta Không? (1)Chương 58: Sư Đệ, Sao Đệ Không Hỏi, Trình Lập Đông Có Sợ Ta Không? (2)Chương 59: Rời Khỏi Huyện Bình An Trong Năm NgàyChương 60: Chu Lăng Ban Chữ (1)Chương 61: Chu Lăng Ban Chữ( 2)Chương 62: Khởi hành, Phủ Nam Dự (1)Chương 63: Khởi Hành, Phủ Nam Dự (2)Chương 64: Tử Chiến (1)Chương 65: Tử Chiến (2)Chương 66: Nguy To, Yêu Ma Ăn Thịt Người (1)Chương 67: Nguy To, Yêu Ma Ăn Thịt Người (2)Chương 68: Đập vại (1)Chương 69: Đập vại (2)Chương 70: Đến Phủ Nam Dự, Gặp Lại Bạn Cũ (1)Chương 71: Đến Phủ Nam Dự, Gặp Lại Bạn Cũ (2)Chương 72: Năng Lực Xã Giao Của Hứa Thanh Tiêu (1)Chương 73: Năng Lực Xã Giao Của Hứa Thanh Tiêu (2)Chương 74: Phủ Quân Áp Đề (1)Chương 75: Phủ Quân Áp Đề (2)Chương 76: Mời Thanh Tiêu Huynh Làm Thơ (1)Chương 77: Mời Thanh Tiêu Huynh Làm Thơ (2)Chương 78: Dùng Từ Tấn Phẩm, Rung Động Toàn TrườngChương 79: Nho Đạo Thần Thông Thứ Hai (1)Chương 80: Nho Đạo Thần Thông Thứ Hai (2)Chương 81: Đại Tài Hiện Thế, Nam Dự Rung Chuyển (1)Chương 82: Đại Tài Hiện Thế, Nam Dự Rung Chuyển (2)Chương 83: Hồi Phủ Quân, Người Này Tên Là Hứa Thanh Tiêu (1)Chương 84: Hồi Phủ Quân, Người Này Tên Là Hứa Thanh Tiêu (2)Chương 85: Thuộc Hạ Chắc Chắn Chín Phần Mười (1)Chương 86: Thuộc Hạ Chắc Chắn Chín Phần Mười (2)Chương 87: Phu Tư Tới Trước, Danh Tiếng Vang Tới Kinh Thành (1)Chương 88: Phu Tử Tới Trước, Danh Tiếng Vang Tới Kinh Thành (2)Chương 89Chương 90Chương 91: Yêu Ma Xuất ThếChương 92: Mật Báo (1)Chương 93: Mật Báo (2)Chương 94: Làm Cho Lớn Mạnh, Tạo Ra Huy Hoàng (1)Chương 95: Làm Cho Lớn Mạnh, Tạo Ra Huy Hoàng (2)Chương 96: Cửa Đột Phá, Nho Gia Hàng Ma (1)Chương 97: Cửa Đột Phá, Nho Gia Hàng Ma (2)Chương 98: Ngày Thi Phủ, Nguyện Vọng Của Trần Tinh Hà (1)Chương 99: Ngày Thi Phủ, Nguyện Vọng Của Trần Tinh Hà (2)Chương 100: Thi Phủ Bát Đầu, Đề Thi An Quốc (1)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 100 kết quả