Bị Đánh Liền Mạnh Lên

Chương mới nhất

Chương 50: 50: Ngươi Rất Vĩ Đại Không Nên Bị Chôn VùiChương 49: 49: Người Ở Đây Đều Lấp Lánh Chói Mắt 2Chương 48: 48: Người Ở Đây Đều Lấp Lánh Chói Mắt 1Chương 47: 47: Điều Này Hơi Khác Với Những Gì Ta Nghĩ 2Chương 46: 46: Điều Này Hơi Khác Với Những Gì Ta Nghĩ 1Chương 45: 45: Ta Cũng Đã Mắng Ca Của Mình 2

Giới thiệu truyện

Mê Truyện Chữ Convert Bị Đánh Liền Mạnh Lên được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại MeTruyenChuCV Mê Truyện Chữ Convert. Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ MeTruyenChuCV ra các chương mới nhất của truyện Bị Đánh Liền Mạnh Lên.

Xem thêm: Truyện Bị Đánh Liền Mạnh Lên


Danh sách chương truyện

Chương 1: 1: 1Chương 2: 2: 2Chương 3: 3: Tàn Phế! Tàn Phế! 1Chương 4: 4: Tàn Phế! Tàn Phế! 2Chương 5: 5: Uy Danh Sơ Hiển 1Chương 6: 6: Uy Danh Sơ Hiển 2Chương 7: 7: Ngươi Cứ Luôn Nhìn Ta Làm Cái GìChương 8: 8: Tú Nhi Cô Nương Ngươi Chớ Cúi Đầu Với Thế Lực Ác Nha 1Chương 9: 9: Tú Nhi Cô Nương Ngươi Chớ Cúi Đầu Với Thế Lực Ác Nha 2Chương 10: 10: Cần Phải Bảo Vệ Nàng An ToànChương 11: 11: Tú Nhi Cô Nương Có Phải Ta Rất Xấu Hay Không 1Chương 12: 12: Tú Nhi Cô Nương Có Phải Ta Rất Xấu Hay Không 2Chương 13: 13: Choáng Váng Đây Chính Là Hộ Bị Cưỡng Chế A 1Chương 14: 14: Choáng Váng Đây Chính Là Hộ Bị Cưỡng Chế A 2Chương 15: 15: Hiểu Sơ Một Ít Lý Sư Phó 1Chương 16: 16: Hiểu Sơ Lý Sư Phó Một Ít 2Chương 17: 17: Hiểu Sơ Lý Sư Phó Một Ít 3Chương 18: 18: Bật Hết Hỏa Lực Ta Còn Chưa Có Chết Đâu 1Chương 19: 19: Bật Hết Hỏa Lực Ta Còn Chưa Có Chết Đâu 2Chương 20: 20: Nổi Lòng Tôn Kính 1Chương 21: 21: Nổi Lòng Tôn Kính 2Chương 22: 22: Chủ Động Tìm Kiếm Người Có Thể Làm Cho Ta Cảm Thấy Hạnh Phúc 1Chương 23: 23: Chủ Động Tìm Kiếm Người Có Thể Làm Cho Ta Cảm Thấy Hạnh Phúc 2Chương 24: 24: Đây Đều Là Thiên Phú Gì Đây 1Chương 25: 25: Đây Đều Là Thiên Phú Gì Đây 2Chương 26: 26: Có Phải Ngươi Muốn Ăn Đòn Hay Không 1Chương 27: 27: Có Phải Ngươi Muốn Ăn Đòn Hay Không 2Chương 28: 28: Đây Đều Là Đám Phế Vật Gì Đây 1Chương 29: 29: Đây Đều Là Đám Phế Vật Gì Đây 2Chương 30: 30: Chiêu Lòe Loẹt Này Của Ngươi Là Cái Gì 1Chương 31: 31: Chiêu Lòe Loẹt Này Của Ngươi Là Cái Gì 2Chương 32: 32: Hiên Ngang Lẫm Liệt 1Chương 33: 33: Hiên Ngang Lẫm Liệt 2Chương 34: 34: Thanh Danh Lan Xa 1Chương 35: 35: Thanh Danh Lan Xa 2Chương 36: 36: Đại Ca Ta Sai Rồi 1Chương 37: 37: Đại Ca Ta Sai Rồi 2Chương 38: 38: Ta Không Phải Là Lâm Phàm 1Chương 39: 39: Ta Không Phải Là Lâm Phàm 2Chương 40: 40: Ta Chỉ Muốn Làm Một Phạm Nhân Tốt 1Chương 41: 41: Ta Chỉ Muốn Làm Một Phạm Nhân Tốt 2Chương 42: 42: Giống Như Mọi Cực Hình Đều Tới 1Chương 43: 43: Giống Như Mọi Cực Hình Đều Tới 2Chương 44: 44: Ta Cũng Đã Mắng Ca Của Mình 1Chương 45: 45: Ta Cũng Đã Mắng Ca Của Mình 2Chương 46: 46: Điều Này Hơi Khác Với Những Gì Ta Nghĩ 1Chương 47: 47: Điều Này Hơi Khác Với Những Gì Ta Nghĩ 2Chương 48: 48: Người Ở Đây Đều Lấp Lánh Chói Mắt 1Chương 49: 49: Người Ở Đây Đều Lấp Lánh Chói Mắt 2Chương 50: 50: Ngươi Rất Vĩ Đại Không Nên Bị Chôn Vùi

Đang hiển thị 1 đến 50 của 50 kết quả