Danh sách tác phẩm của tác giả: Y Mặc Tiên

Vận rủi quấn thân, toàn tông môn quỳ cầu ta rời núi

Tông chủ thu cái thân truyền đệ tử nghe nói là cái năm cũng chưa đột phá nhập môn tam giai phế vật cái sọt tông môn các đệ tử đều tạc Nhìn tông chủ đem phế vật cái sọt đương tâm can bảo bối cung phụng cực phẩm linh

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả