Danh sách tác phẩm của tác giả: Võ Liệp

Diễn thiên

Thơ rằng “Nho nhỏ gánh hát đi giang hồ sinh đán tịnh mạt dũng khí thô Diễn sống cổ kim anh hùng tướng vẻ mặt trọng họa giáo hóa đồ.” Lạc Ninh hồn xuyên đại hạ lấy giang hồ vì sân khấu kịch miếu đường vì bối cảnh khai sáng

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả