Danh sách tác phẩm của tác giả: Uân Tử Ngôn

Tân hôn đêm, ta trị hết mù Thái Tử bệnh kín

Đế vương sảng văn thần xuyên qua phúc hắc Một đạo tứ hôn đem Lê Ngữ Nhan cùng mù ốm yếu Thái Tử cột vào cùng nhau Thế nhân cười nhạo một cái bao cỏ phế vật đệ nhất xấu một cái mù ốm yếu có bệnh kín tuyệt phối

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả