Danh sách tác phẩm của tác giả: Lục Bì Đại Chỉ Lão

Thánh Điện chi kiếm

“Mặc dù thanh kiếm này không phải bị chủ sáng chế nó cũng từng bị chủ sở dụng.” 1291 năm tạp luân hãm lúc sau quân Thập Tự mất đi Jerusalem vương quốc thành lũy cuối cùng không lâu tương lai bọn họ liền sẽ bị Mamluk người hoàn toàn

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả