Danh sách tác phẩm của tác giả: Du Từ

Trà đèn đỏ quang

Đêm đó hạ một hồi mưa to hoa nhi như cũ mở ra Ba năm trước đây Cố Thanh Mộc ngồi quán bar cao ghế nhỏ thượng khảy đàn ghi-ta vì sầm Úc Sơn thanh xướng một bài hát hắn đôi mắt ánh đèn nói chuyện hắn nhìn đối phương

Đang hiển thị 1 đến 1 của 1 kết quả